LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: BROD
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
016B001
GRAD CENTAR - 1
ZGRADA POŠTE BOSANSKI BROD/BROD
2.
016B002
TULEK
FABRIKA METAL EMAJL BOSANSKI BROD/ BROD
3.
016B003
RIT - STARI METAL EMAJL
STRUČNA SLUŽBA MJESNIH ZAJEDNICA - SME BOSANSKI BROD/BROD
4.
016B004
GRAD CENTAR - 2
ZGRADA BIBLIOTEKE BOSANSKI BROD/BROD
5.
016B005
RIT - LAMELE
PRODAVNICA - PODVOŽNJAK BOSANSKI BROD/BROD
6.
016B006
SREDNJA ŠKOLA
SREDNJA ŠKOLA NIKOLA TESLA BOSANSKI BROD/ BROD
7.
016B007
BRODSKO POLJE 1 - A
OŠ SVETI SAVA BOSANSKI BROD/ BROD
8.
016B008
BRODSKO POLJE 1 - B
OŠ SVETI SAVA BOSANSKI BROD/BROD
9.
016B009
BRODSKO POLJE - 2
STARA OSNOVNA ŠKOLA BRODSKO POLJE
10.
016B010
KLAKAR DONJI - A
OŠ KLAKAR DONJI
11.
016B011
KLAKAR DONJI - B
OŠ KLAKAR DONJI
12.
016B012
KLAKAR GORNJI
OŠ KLAKAR GORNJI
13.
016B013
VINSKA
OŠ VINSKA
14.
016B014
LIJEŠĆE - ZARIĆI
OMLADINSKI DOM ZARIĆI LIJEŠĆE
15.
016B015
LIJEŠĆE - CENTAR
OŠ LIJEŠĆE
16.
016B016
SIJEKOVAC
MJESNI URED SIJEKOVAC
17.
016B017
ZBORIŠTE
OŠ ZBORIŠTE
18.
016B018
BARICA
DOM BARICA DONJA
19.
016B019
KOLIBE GORNJE
OŠ KOLIBE GORNJE
20.
016B020
SREDNJA ŠKOLA -MAHALA
SREDNJA ŠKOLA NIKOLA TESLA BOSANSKI BROD/BROD
21.
016B021
BRODSKO POLJE I-C
OŠ SVETI SAVA BOSANSKI BROD/BROD
22.
016B022
MOČILA DONJA
DOM KULTURE SIJEKOVAC
23.
016B023
LIJEŠĆE - CENTAR 2
OŠ LIJEŠĆE
24.
016B024
NOVO SELO
DOM KULTURE- NOVO SELO
25.
016B025
TULEK - 2
FABRIKA METAL-EMAJL BROD
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
17909
Ukupno važećih glasova
9438
Nevažeći po drugim kriterijima298
Ukupno nevažećih praznih listića
629
Obrađena biračka mjesta25/25(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
7671
Ukupno poštom
1656
Ukupno u odsustvu, mobilni tim82
Ukupno potvrđeni
29
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00515
JOVIČIĆ ILIJA - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
67895726998551071,93
00074
ČEREK MILOVAN - SOCIJALISTIČKA PARTIJA
26491945658271928,07

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba