LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: SANSKI MOST
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
032A001
GRAD DESNA OBALA 1
STARI HOTEL "ZLATNA DOLINA"
2.
032A002
GRAD DESNA OBALA 2
STARI HOTEL "ZLATNA DOLINA"
3.
032A003
GRAD DESNA OBALA 3
0.Š. "PRVA SANSKA OSNOVNA ŠKOLA"
4.
032A004
GRAD DESNA OBALA 4
TRŽNI CENTAR - ZELENA PIJACA
5.
032A005
GRAD LIJEVA OBALA 1
ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI
6.
032A006
GRAD LIJEVA OBALA 2
ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI
7.
032A007
NASELJE 17. V.K.B 1
"DJEČIJI VRTIĆ ""KRAIŠKA RADOST"""
8.
032A008
GRAD LIJEVA OBALA 3
J.U. "GIMNAZIJA" SANSKI MOST
9.
032A009
GRAD LIJEVA OBALA 4
JU "SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA" SANSKI MOST
10.
032A010
MAHALA 1
O.Š. "MAHALA"
11.
032A011
MAHALA 2
O.Š. "MAHALA"
12.
032A012
ZDENA 1
O.Š. U ZDENI
13.
032A013
ZDENA 2
O.Š. U ZDENI
14.
032A014
POBRIJEŽJE
DOM U POBRIJEŽJU
15.
032A015
DŽEVAR
FIRMA "BETON GAL" D.O.O.
16.
032A016
STARI MAJDAN
O.Š. U STAROM MAJDANU
17.
032A017
HUSIMOVCI 1
O.Š. U HUSIMOVCIMA
18.
032A018
DEMIŠEVCI
KUĆA JAGURDŽIJA MIRNESA
19.
032A019
DONJI KAMENGRAD 1
"O.Š. ""SKENDER KULENOVIĆ"""
20.
032A020
DONJI KAMENGRAD 2
"O.Š. ""SKENDER KULENOVIĆ"""
21.
032A021
GORNJI KAMENGRAD 1
O.Š. U GORNJEM KAMENGRADU
22.
032A022
OKREČ
O.Š. U OKREČU
23.
032A023
FAJTOVCI
"O.Š. ""FAJTOVCI"""
24.
032A024
MODRA
O.Š. U MODROJ
25.
032A025
SKUCANI VAKUF
O.Š. U SKUCANOM VAKUFU
26.
032A026
GORICE
KUĆA REKANOVIĆ FERIDA
27.
032A027
LUŠCI PALANKA
O.Š. U LUŠCI PALANCI
28.
032A028
VRHPOLJE 1
"O.Š."VRHPOLJE"
29.
032A029
HRUSTOVO 1
O.Š. U HRUSTOVU
30.
032A030
TOMINA
O.Š. U TOMINI
31.
032A031
KIJEVO
O.Š. U KIJEVU
32.
032A032A
ČAPLJE
O.Š. U ČAPLJU
33.
032A032B
ČAPLJE
O.Š. U ČAPLJU
34.
032A033
ŠEHOVCI
PROSTORIJE MZ ŠEHOVCI
35.
032A034
TRNOVA
O.Š. U TRNOVI
36.
032A035
PODLUG
DOM U PODLUGU
37.
032A036
GRAD DESNA OBALA 5
TRŽNI CENTAR - ZELENA PIJACA
38.
032A037
GRAD LIJEVA OBALA 5
"ZGRADA FADING" TRG OSLOBODILACA
39.
032A038
GORNJI KAMENGRAD 2
O.Š. U GORNJEM KAMENGRADU
40.
032A039
ČIRKIĆI
O.Š. U ČIRKIĆIMA
41.
032A040
VRHPOLJE 2
O.Š. "VRHPOLJE"
42.
032A041
GRAD DESNA OBALA 6
ZGRADA JEZERNICE 2
43.
032A042
NASELJE 17 V.K.B 2
O.Š. "5. OKTOBAR"
44.
032A043
KRKOJEVCI
SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA "SANUS FUTURUM"
45.
032A044
HUSIMOVCI 2
0.Š. U HUSIMOVCIMA
46.
032A045
HRUSTOVO 2
0.Š. U HRUSTOVU
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
33052
Ukupno važećih glasova
11423
Nevažeći po drugim kriterijima246
Ukupno nevažećih praznih listića
383
Obrađena biračka mjesta46/46(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
11060
Ukupno poštom
316
Ukupno u odsustvu, mobilni tim44
Ukupno potvrđeni
3
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
AVDAGIĆ MUSTAFA - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
5757559913423150,40
01182
KURBEGOVIĆ REDŽO - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
25942526607122,71
00008
DŽAFIĆ ZIKRIJA - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
21912128558019,18
00004
KRUPIĆ RASIM - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
88180767617,71

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba