LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: TEŠANJ
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
039A001
BUKVA 1
DOM KULTURE BUKVA
2.
039A002
BOBARE,BLAŽEVCI, DRINČIĆI, VRELA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE
3.
039A003
DOBROPOLJE
OSNOVNA ŠKOLA DOBROPOLJE
4.
039A004A
DŽEMILIĆ PLANJE
DOM KULTURE DŽ. PLANJE
5.
039A004B
DŽEMILIĆ PLANJE
DOM KULTURE DŽ. PLANJE
6.
039A005A
JABLANICA, ČAGLIĆI, RIPNA
OSNOVNA ŠKOLA JABLANICA
7.
039A005B
JABLANICA, ČAGLIĆI, RIPNA
OSNOVNA ŠKOLA JABLANICA
8.
039A006
JEVADŽIJE
DOM KULTURE JEVADŽIJE
9.
039A007
JELAH 1
OSNOVNA ŠKOLA JELAH
10.
039A008
JELAH 2
OSNOVNA ŠKOLA JELAH
11.
039A009
JELAH 3
OSNOVNA ŠKOLA JELAH
12.
039A010A
KALOŠEVIĆ, PUTEŠIĆ
OSNOVNA ŠKOLA KALOŠEVIĆ
13.
039A010B
KALOŠEVIĆ, PUTEŠIĆ
OSNOVNA ŠKOLA KALOŠEVIĆ
14.
039A011
KARADAGLIJE
DOM KULTURE KARADAGLIJE
15.
039A012A
KRAŠEVO
DOM KULTURE KRAŠEVO
16.
039A012B
KRAŠEVO
DOM KULTURE KRAŠEVO
17.
039A013A
LEPENICA
OSNOVNA ŠKOLA LEPENICA
18.
039A013B
LEPENICA
OSNOVNA ŠKOLA LEPENICA
19.
039A014
LJETINIĆ
DOM KULTURE LJETINIĆ
20.
039A015
MEDAKOVO
DOM KULTURE MEDAKOVO
21.
039A016A
MILJANOVCI, LONČARI
OSNOVNA ŠKOLA MILJANOVCI
22.
039A016B
MILJANOVCI, LONČARI
OSNOVNA ŠKOLA MILJANOVCI
23.
039A017A
NOVI MILJANOVCI
OSNOVNA ŠKOLA N. MILJANOVCI
24.
039A017B
NOVI MILJANOVCI
OSNOVNA ŠKOLA N. MILJANOVCI
25.
039A018
NOVO SELO
DOM KULTURE NOVO SELO
26.
039A019A
MRKOTIĆ
PODRUČNA ŠKOLA MRKOTIĆ
27.
039A019B
MRKOTIĆ
PODRUČNA ŠKOLA MRKOTIĆ
28.
039A020
ORAŠJE PLANJE
DOM KULTURE O. PLANJE
29.
039A021A
PILJUŽIĆI
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE
30.
039A021B
PILJUŽIĆI
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE
31.
039A022A
RADUŠA
DOM KULTURE RADUŠA
32.
039A022B
RADUŠA
DOM KULTURE RADUŠA
33.
039A022C
RADUŠA
DOM KULTURE RADUŠA
34.
039A023
ROSULJE
DOM KULTURE ROSULJE
35.
039A024A
ŠIJE
OSNOVNA ŠKOLA D. ŠIJE
36.
039A024B
ŠIJE
OSNOVNA ŠKOLA D. ŠIJE
37.
039A024C
ŠIJE
OSNOVNA ŠKOLA D. ŠIJE
38.
039A025
TEŠANJ 1
"OSNOVNA ŠKOLA ""H. HODŽIĆ"" TEŠANJ"
39.
039A026
TEŠANJ 2
"OSNOVNA ŠKOLA ""H. HODŽIĆ"" TEŠANJ"
40.
039A027
TEŠANJ 3
"OSNOVNA ŠKOLA ""H. HODŽIĆ"" TEŠANJ"
41.
039A028
TEŠANJ 4-KRNDIJA
"OSNOVNA ŠKOLA ""R. KADIĆ"" KRNDIJA"
42.
039A029
TEŠANJ 5-KRNDIJA
"OSNOVNA ŠKOLA ""R. KADIĆ"" KRNDIJA"
43.
039A030
TEŠANJKA
OSNOVNA ŠKOLA TEŠANJKA
44.
039A031A
TREPČE
PODRUČNA ŠKOLA TREPČE
45.
039A031B
TREPČE
PODRUČNA ŠKOLA TREPČE
46.
039A032A
VUKOVO
DOM KULTURE VUKOVO
47.
039A032B
VUKOVO
DOM KULTURE VUKOVO
48.
039A033
JELAH 4
OSNOVNA ŠKOLA JELAH
49.
039A034
BUKVA 2
DOM KULTURE BUKVA
50.
039A035
MEKIŠ
PODRUČNA ŠKOLA DOBROPOLJE
51.
039A036
TEŠANJ 6
OSNOVNA ŠKOLA "H.HODŽIĆ" TEŠANJ
52.
039A037
JELAH 5
OSNOVNA ŠKOLA JELAH
53.
039A038
KOPRIVCI
AMBULANTA KARADAGLIJE
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
37199
Ukupno važećih glasova
19152
Nevažeći po drugim kriterijima460
Ukupno nevažećih praznih listića
637
Obrađena biračka mjesta53/53(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
19057
Ukupno poštom
89
Ukupno u odsustvu, mobilni tim0
Ukupno potvrđeni
6
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
HUSKIĆ SUAD - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
83258299250143,47
00008
HASANIČEVIĆ EDIN - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
55145469420328,79
00004
HADŽALIĆ EDIN - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
2299229070212,00
00001
BRKA SEJID - BPS-SEFER HALILOVIĆ
129012855006,74
01182
MEHIĆ JUSUF - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
9899818005,16
01285
HUNDUR HALID - NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD
7357332003,84

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba