LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: LUKAVAC
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
047A001A
BISTARAC DONJI
DOM KULTURE BISTARAC DONJI
2.
047A001B
BISTARAC DONJI
DOM KULTURE BISTARAC DONJI
3.
047A002
BISTARAC GORNJI
OŠ BISTARAC GORNJI
4.
047A003
LUKAVAC GRAD 1
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
5.
047A004
LUKAVAC GRAD 2
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
6.
047A005
LUKAVAC GRAD 3
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
7.
047A006
LUKAVAC GRAD 4
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
8.
047A007
LUKAVAC GRAD 5
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
9.
047A008
LUKAVAC GRAD 6
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
10.
047A009A
LUKAVAC MJESTO 1
OŠ LUKAVAC MJESTO
11.
047A009B
LUKAVAC MJESTO 1
OŠ LUKAVAC MJESTO
12.
047A010
LUKAVAC MJESTO 2
OŠ LUKAVAC MJESTO
13.
047A011
LUKAVAC MJESTO 3
OŠ LUKAVAC MJESTO
14.
047A012
LUKAVAC MJESTO 4
OŠ LUKAVAC MJESTO
15.
047A013
HUSKIĆI
OŠ HUSKIĆI
16.
047A014
HRVATI
OŠ HRVATI
17.
047A015
ŠIKULJE
DOM KULTURE ŠIKULJE
18.
047A016A
DOBOŠNICA
OŠ DOBOŠNICA DONJA
19.
047A016B
DOBOŠNICA
OŠ DOBOŠNICA DONJA
20.
047A016C
DOBOŠNICA
OŠ DOBOŠNICA DONJA
21.
047A016D
DOBOŠNICA
OŠ DOBOŠNICA DONJA
22.
047A017
KRUŠEVICA
OŠ KRUŠEVICA
23.
047A018A
GNOJNICA
OŠ GNOJNICA
24.
047A018B
GNOJNICA
OŠ GNOJNICA
25.
047A018C
GNOJNICA
OŠ GNOJNICA
26.
047A019A
DEVETAK
OŠ DEVETAK
27.
047A019B
DEVETAK
OŠ DEVETAK
28.
047A019C
DEVETAK
OŠ DEVETAK
29.
047A020
PURAČIĆ 1
OŠ PURAČIĆ
30.
047A021
PURAČIĆ 2
OŠ PURAČIĆ
31.
047A022
TABACI
OŠ TABACI
32.
047A023A
BOKAVIĆI
OŠ BOKAVIĆI
33.
047A023B
BOKAVIĆI
OŠ BOKAVIĆI
34.
047A024A
PROKOSOVIĆI
OŠ PROKOSOVIĆI
35.
047A024B
PROKOSOVIĆI
OŠ PROKOSOVIĆI
36.
047A025
TURIJA 1
OŠ TURIJA
37.
047A026
BABICE
DOM KULTURE BABICE
38.
047A027A
POLJICE
OŠ POLJICE
39.
047A027B
POLJICE
OŠ POLJICE
40.
047A027C
POLJICE
OŠ POLJICE
41.
047A027D
POLJICE
OŠ POLJICE
42.
047A028
MODRAC
DOM KULTURE MODRAC
43.
047A029
ORAHOVICA
OŠ ORAHOVICA
44.
047A030
BERKOVICA
DOM KULTURE BERKOVICA
45.
047A031
BIKODŽE
DOM KULTURE BIKODŽE
46.
047A032
PANJIK
AMBULANTA PANJIK
47.
047A033
JARUŠKE GORNJE
OŠ JARUŠKE GORNJE
48.
047A034
TUMARE
DOM KULTURE TUMARE
49.
047A035
KRTOVA
DOM KULTURE KRTOVA
50.
047A036
SIŽJE
OŠ SIŽJE
51.
047A037
LUKAVAC GRAD 7
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
52.
047A038
PURAČIĆ 3
OŠ PURAČIĆ
53.
047A039
TURIJA 2
OŠ TURIJA
54.
047A040
LUKAVAC GRAD 8
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
55.
047A041
LUKAVAC GRAD 9
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
56.
047A042
CAPARDE
DOM KULTURE ČITAONA
57.
047A043
DOBOŠNICA GORNJA
OŠ DOBOŠNICA GORNJA
58.
047A044A
POLJICE DONJE
OŠ POLJICE DONJE
59.
047A044B
POLJICE DONJE
OŠ POLJICE DONJE
60.
047A045
TURIJA 3
OŠ TURIJA
61.
047A046
LUKAVAC 10
SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
41911
Ukupno važećih glasova
21483
Nevažeći po drugim kriterijima367
Ukupno nevažećih praznih listića
1261
Obrađena biračka mjesta61/61(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
21312
Ukupno poštom
63
Ukupno u odsustvu, mobilni tim108
Ukupno potvrđeni
0
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
MUJKIĆ DŽEVAD - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
11127110194365051,79
00008
EFENDIĆ MUNIB - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
51785152422024,10
00004
OSMANOVIĆ MIDHAT - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
313231091211014,58
01182
ALJUKIĆ NERMINKA - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
2046203241009,52

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba