LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: SREBRENIK
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
049A001
AHMIĆI
OSNOVNA ŠKOLA SLADNA
2.
049A002
HODŽIĆI
OSNOVNA ŠKOLA HODŽIĆI
3.
049A003A
TINJA
OMLADINSKO DISKO TINJA GORNJA
4.
049A003B
TINJA
OMLADINSKO DISKO TINJA GORNJA
5.
049A004
TINJA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA TINJA
6.
049A005
PODORAŠJE
OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠJE
7.
049A006
LISOVIĆI
ČITAONICA LISOVIĆI
8.
049A007
ZAHIROVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ZAHIROVIĆI
9.
049A008A
DUBOKI POTOK
OSNOVNA ŠKOLA DUBOKI POTOK
10.
049A008B
DUBOKI POTOK
OSNOVNA ŠKOLA DUBOKI POTOK
11.
049A009
SEONA
OSNOVNA ŠKOLA SEONA
12.
049A010
KUGE
OSNOVNA ŠKOLA KUGE
13.
049A011
CAGE
ČITAONICA CAGE
14.
049A012A
ŠPIONICA CENTAR
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA CENTAR
15.
049A012B
ŠPIONICA CENTAR
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA CENTAR
16.
049A013
ŠPIONICA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA DONJA
17.
049A014
ŠPIONICA SREDNJA
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA SREDNJA
18.
049A015
RAPATNICA
poslovni prostor vl. Karić Dževada, Rapatnice
19.
049A016
LUKA
OSNOVNA ŠKOLA RAPATNICA
20.
049A017
FALEŠIĆI
OSNOVNA ŠKOLA FALEŠIĆI
21.
049A018A
BABUNOVIĆI
ČITAONICA BABUNOVIĆI
22.
049A018B
BABUNOVIĆI
ČITAONICA BABUNOVIĆI
23.
049A019
BARE 1
POSLOVNI PROSTOR VL. VIKALO MIRNES
24.
049A020
ĆEHAJE
OSNOVNA ŠKOLA ĆEHAJE
25.
049A021
DONJI SREBRENIK
ČITAONICA DONJI SREBRENIK
26.
049A022
SREBRENIK
DOM KULTURE SREBRENIK
27.
049A023
SREBRENIK
DOM KULTURE SREBRENIK
28.
049A024
SREBRENIK
II OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK
29.
049A025
SREBRENIK
II OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK
30.
049A026
MURATI
POSLOVNI PROSTOR VL. DŽAFEROVIĆ RAJIBA
31.
049A027
LJENOBUD
ČITAONICA LJENOBUD
32.
049A028
DEDIĆI
ČITAONICA DEDIĆI
33.
049A029
KISELJAK
ČITAONICA KISELJAK
34.
049A030
GORNJI SREBRENIK
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI SREBRENIK
35.
049A031
GORNJI MORANJCI
ČITAONICA GORNJI MORANJCI
36.
049A032
LUŠNICA
OSNOVNA ŠKOLA LUŠNICA
37.
049A033
IBRIĆI
ČITAONICA IBRIĆI
38.
049A034
BREZJE
ČITAONICA BREZJE
39.
049A035
JASENICA
OSNOVNA ŠKOLA JASENICA
40.
049A036
BREZIK
ČITAONICA BREZIK
41.
049A037
BJELAVE
ČITAONICA BJELAVE
42.
049A038
HUREMI
ČITAONICA HUREMI
43.
049A039
GORNJI HRGOVI
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI HRGOVI
44.
049A040
DONJI MORANJCI
ČITAONICA DONJI MORANJCI
45.
049A041
ČEKANIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ČEKANIĆI
46.
049A042
BRNJIČANI
ČITAONICA BRNJIČANI
47.
049A043
JEŽINAC
ČITAONICA JEŽINAC
48.
049A044
ĆOJLUK
ČITAONICA ĆOJLUK
49.
049A045
BEHRAMI
ČITAONICA BEHRAMI
50.
049A046
BRDA
ČITAONICA BRDA
51.
049A047
PREVILE
ČITAONICA PREVILE
52.
049A048A
DONJA TINJA
OSNOVNA ŠKOLA TINJA
53.
049A048B
DONJA TINJA
OSNOVNA ŠKOLA TINJA
54.
049A049
BARE 2
POSLOVNI PROSTOR VL. VIKALO MIRNES
55.
049A050A
SLADNA
OSNOVNA ŠKOLA SLADNA
56.
049A050B
SLADNA
OSNOVNA ŠKOLA SLADNA
57.
049A051
STRAŽA
ČITAONICA STRAŽA
58.
049A052
ŠPIONICA GORNJA
OSNOVNA ŠKOLA ŠPIONICA CENTAR
59.
049A053
DONJI POTPEĆ
ČITAONICA DONJI POTPEĆ
60.
049A054
SREBRENIK
DOM KULTURE SREBRENIK
61.
049A055
SREBRENIK
II OSNOVNA ŠKOLA SREBRENIK
62.
049A056
UROŽA
ČITAONICA UROŽA
63.
049A057
LIKE
ČITAONICA LIKE
64.
049A058
LIPJE
ČITAONICA LIPJE
65.
049A059
MAOČA
OSNOVNA ŠKOLA MAOČA
66.
049A060
SJEČE
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR SELIMOVIĆ KASIM ZV. ZEHRO
67.
049A061
CERIK
ČITAONICA CERIK
68.
049A062
SREBRENIK-25. NOVEMBRA
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR IBRIŠIMOVIĆ DEVLETA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
36453
Ukupno važećih glasova
21382
Nevažeći po drugim kriterijima320
Ukupno nevažećih praznih listića
793
Obrađena biračka mjesta68/68(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
21300
Ukupno poštom
53
Ukupno u odsustvu, mobilni tim29
Ukupno potvrđeni
0
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00008
BULJUBAŠIĆ SANEL - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
973397081312045,52
00090
IMŠIROVIĆ BAJRO - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
859085443115040,17
01182
IBRAHIMOVIĆ JAKUB - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
118711851105,55
00004
BORIĆ SELMA - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
111911117105,23
00502
DEDIĆ NOVALIJA - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
7537521003,52

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba