LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: ČELIĆ
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
052A001
ČELIĆ 1
OSNOVNA ŠKOLA ČELIĆ
2.
052A002
ČELIĆ 2
"MJEĐŠOVITA SREDNJA ŠKOLA ""ABDULAH KOVAČEVIĆ"" ČELIĆ"
3.
052A003
ČELIĆ 3
ZGRADA CENTAR
4.
052A004
RATKOVIĆI
PODRUČNA OSNOVNA ŠKOLA RATKOVIĆI
5.
052A005
BRNJIK
ČITAONICA BRNJIK
6.
052A006
VRAŽIĆI
OSNOVNA ŠKOLA VRAŽIĆI
7.
052A007
VELINO SELO
OSNOVNA ŠKOLA VELINO SELO
8.
052A008
GORNJI HUMCI
JU OSNOVNA ŠKOLA HUMCI
9.
052A009
DONJI HUMCI
OMLADINSKI DOM DONJI HUMCI
10.
052A010
NAHVIOCI
VETERINARSKA STANICA
11.
052A011
ŠIBOŠNICA
OSNOVNA ŠKOLA ŠIBOŠNICA
12.
052A012
DRIJENČA
DOM U DRIJENČI
13.
052A013
VRAŽIĆI 1
JU OSNOVNA ŠKOLA VRAŽIĆI
14.
052A014
ČELIĆ 4
OSNOVNA ŠKOLA ČELIĆ
15.
052A015
ČELIĆ 5
MSŠ ČELIĆ
16.
052A016
RATKOVIĆI1
PŠ RATKOVIĆI
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
9734
Ukupno važećih glasova
5993
Nevažeći po drugim kriterijima57
Ukupno nevažećih praznih listića
162
Obrađena biračka mjesta16/16(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
5906
Ukupno poštom
68
Ukupno u odsustvu, mobilni tim16
Ukupno potvrđeni
3
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
MUMINOVIĆ SEAD - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
278927453211146,54
01317
ŠADIĆ MUHAMED - NEZAVISNI KANDIDAT
27272693284245,50
00008
ALIĆ MIRZET - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
4774688107,96

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba