LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: RIBNIK
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
061B001
GORNJI RIBNIK
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI RIBNIK
2.
061B002
BUSIJE
OBJEKAT DANE MARKOVIĆA BUSIJE
3.
061B003
CRKVENO
OSNOVNA ŠKOLA CRKVENO
4.
061B004
DONJI VRBLJANI
OSNOVNA ŠKOLA D.VRBLJANI
5.
061B005
GORNJI VRBLJANI
OSNOVNA ŠKOLA G. VRBLJANI
6.
061B006
SLATINA
OSNOVNA ŠKOLA G.SLATINA
7.
061B007
RASTOKA
OSNOVNA ŠKOLA RASTOKA
8.
061B008
DONJA PREVIJA
OSNOVNA ŠKOLA PREVIJA D.
9.
061B009
ZABLEĆE
PRIVATNI OBJEKAT KUĆA KARAĆ MLAĐENA ZABLEĆE
10.
061B010
GORNJA PREVIJA
OSNOVNA ŠKOLA G.PREVIJA
11.
061B011
ČAĐAVICA
OSNOVNA ŠKOLA ČAĐAVICA
12.
061B012
SITNICA
OSNOVNA ŠKOLA SITNICA
13.
061B013
BUNAREVI
OSNOVNA ŠKOLA BUNAREVI
14.
061B014
RATKOVO
OSNOVNA ŠKOLA D.RATKOVO
15.
061B015
VELIJAŠNICA
OSNOVNA ŠKOLA VELIJAŠNICA
16.
061B016
DONJI RIBNIK
OMLADINSKI DOM
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
6365
Ukupno važećih glasova
4264
Nevažeći po drugim kriterijima58
Ukupno nevažećih praznih listića
123
Obrađena biračka mjesta16/16(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
4235
Ukupno poštom
17
Ukupno u odsustvu, mobilni tim4
Ukupno potvrđeni
8
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00515
SAVIĆ GORAN - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
17231702170440,41
00018
BABIĆ BRANKO - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1225122200328,73
00461
PROLIĆ DUŠAN - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1188118304127,86
00074
TUČIĆ MILEVA - SOCIJALISTIČKA PARTIJA
1281280003,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba