LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: TESLIĆ
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
074B001
TESLIĆ-KNEŽ POLJE
"OSNOVNA ŠKOLA""P.P.NJEGOŠ"""
2.
074B002A
TESLIĆ-NOVO NASELJE
"SREDNJA ŠKOLA""J.DUČIĆ"""
3.
074B002B
TESLIĆ-NOVO NASELJE
"SREDNJA ŠKOLA""J.DUČIĆ"""
4.
074B003
TESLIĆ-PROMETNA
"JKP""KOMUNALAC"""
5.
074B004
TESLIĆ-STADION
OBDANIŠTE
6.
074B005
TESLIĆ-TRG
KINO
7.
074B006
TESLIĆ-GAJ
ELEKTRO-DISTRIBUCIJA
8.
074B007
TESLIĆ-MALA USORA
"OSNOVNA ŠKOLA""V.S.KARADŽIĆ"""
9.
074B008A
BANJA VRUĆICA
KISELJAK
10.
074B008B
BANJA VRUĆICA
KISELJAK
11.
074B008C
BANJA VRUĆICA
KISELJAK
12.
074B009
DONJA VRUĆICA
DOM
13.
074B010
GORNJA VRUĆICA
ŠKOLA
14.
074B011
STENJAK
DOM
15.
074B012
RUDNIK
ŠKOLA
16.
074B013A
BARIĆI
DOM
17.
074B013B
BARIĆI
DOM
18.
074B014A
ĐULIĆI
ŠKOLA
19.
074B014B
ĐULIĆI
ŠKOLA
20.
074B014C
ĐULIĆI
ŠKOLA
21.
074B014D
ĐULIĆI
ŠKOLA
22.
074B015
VLAJIĆI
ŠKOLA
23.
074B016
GOMJENICA
PR.KUĆA
24.
074B017A
GORNJI TESLIĆ
ŠKOLA
25.
074B017B
GORNJI TESLIĆ
ŠKOLA
26.
074B018
JASENOVA
DOM
27.
074B019A
DONJI BULETIĆ
ŠKOLA
28.
074B019B
DONJI BULETIĆ
ŠKOLA
29.
074B019C
DONJI BULETIĆ
ŠKOLA
30.
074B020
GORNJI BULETIĆ
ŠKOLA
31.
074B021A
PRIBINIĆ-CENTAR
ŠKOLA
32.
074B021B
PRIBINIĆ-CENTAR
ŠKOLA
33.
074B022
TESLIĆ-NOVO NASELJE
SŠC-TESLIĆ
34.
074B023
GORNJA ŠNJEGOTINA
ŠKOLA
35.
074B024
PARLOZI
ŠKOLA
36.
074B025
GORNJE LIPLJE
ŠKOLA
37.
074B026A
KAMENICA
ŠKOLA
38.
074B026B
KAMENICA
ŠKOLA
39.
074B027
RAJŠEVA
PR.KUĆA
40.
074B028
SLATINA
ŠKOLA
41.
074B029A
BLATNICA
ŠKOLA
42.
074B029B
BLATNICA
ŠKOLA
43.
074B030
STENJAK-B
DOM-STENJAK
44.
074B031
BIJELO BUČJE-PETKOVIĆI
DOM
45.
074B032
DONJI UGODNOVIĆI
ŠKOLA
46.
074B033
OČAUŠ
DOM
47.
074B034
KUZMANI
ŠKOLA
48.
074B035A
MLADIKOVINE
ŠKOLA
49.
074B035B
MLADIKOVINE
ŠKOLA
50.
074B036
BARDACI
DOM
51.
074B037A
ČEČAVA-CENTAR
ŠKOLA
52.
074B037B
ČEČAVA-CENTAR
ŠKOLA
53.
074B037C
ČEČAVA-CENTAR
ŠKOLA
54.
074B038
STUDENCI
P.KUĆA
55.
074B039
ŽARKOVINA
DOM
56.
074B040
RASTUŠA
ŠKOLA
57.
074B041
UKRINICA
DOM
58.
074B042
GORNJI RANKOVIĆ
ŠKOLA
59.
074B043
DONJI RANKOVIĆ
ŠKOLA
60.
074B044
GORNJI RUŽEVIĆ
ŠKOLA
61.
074B045A
DONJI RUŽEVIĆ
ŠKOLA
62.
074B045B
DONJI RUŽEVIĆ
ŠKOLA
63.
074B046
GORNJA RADNJA
DOM
64.
074B047
OSIVICA
ŠKOLA
65.
074B048
VITKOVCI
DOM
66.
074B049
RUDNIK 2
OŠ P.P.NJEGOŠ
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
42258
Ukupno važećih glasova
22508
Nevažeći po drugim kriterijima274
Ukupno nevažećih praznih listića
863
Obrađena biračka mjesta66/66(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
22054
Ukupno poštom
411
Ukupno u odsustvu, mobilni tim34
Ukupno potvrđeni
9
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00018
MILIČEVIĆ MILAN - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
10730106465326547,67
00515
KASAPOVIĆ SAVO - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
668963803045029,72
00561
ŠKREBIĆ NOVO - NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
50895028543422,61

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba