LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: ZAVIDOVIĆI
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
077A001
ZAVIDOVIĆI 1
SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI-1
2.
077A002A
ZAVIDOVIĆI 2
I OSNOVNA ŠKOLA
3.
077A002B
ZAVIDOVIĆI 2
I OSNOVNA ŠKOLA
4.
077A003
ZAVIDOVIĆI 3
SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI
5.
077A004
NOVO NASELJE
VETERINARSKA STANICA ZAVIDOVIĆI-NOVO NASELJE
6.
077A005
ZAVIDOVIĆI 4
POSL.PROSTOR VUKOVIĆ IBRAHIM
7.
077A006A
GVOZDENI MOST
Garaža IP Krivaja
8.
077A006B
GVOZDENI MOST
Poslovni prostor "Centar" D.D.
9.
077A007
RADNIČI
Radnički univerzitet
10.
077A008
BRANILACA GRADA
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI
11.
077A009
MAJDAN
Kuća vl. Herić Senada, Majdan bb
12.
077A010
ALIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ALIĆI
13.
077A011
KOVAČI 1
DRUŠTVENI DOM KOVAČI
14.
077A012
KOVAČI 2
OSNOVNA ŠKOLA KOVAČI
15.
077A013
STAVCI - 1
POSLOVNI PROSTOR-VL.IMAMOVIĆ NUSRET
16.
077A014
VIKOVIĆI
-KUĆA VL.VIKOVIĆ ZIJAD
17.
077A015
BREZIK - 1
OSNOVNA ŠKOLA BREZIK
18.
077A016
VOZUĆA 1
OSNOVNA ŠKOLA VOZUĆA
19.
077A017
RIBNICA
DRUŠTVENI DOM RIBNICA
20.
077A018
MEĆEVIĆI - 1
DRUŠTVENI DOM MEĆEVIĆI
21.
077A019
JOLDE - 1
OSNOVNA ŠKOLA JOLDE
22.
077A020
PAŠIN KONAK
OSNOVNA ŠKOLA PAŠIN KONAK
23.
077A021
KRIVAJA
DRUŠTVENI DOM KRIVAJA
24.
077A022
POLJICE
OSNOVNA ŠKOLA POLJICE
25.
077A023
GOSTOVIĆ
OSNOVNA ŠKOLA GOSTOVIĆ
26.
077A024
BAJVATI
OSNOVNA ŠKOLA BAJVATI
27.
077A025
MAHOJE
OSNOVNA ŠKOLA MAHOJE
28.
077A026
POTKLEČJE
OMLADINSKI DOM POTKLEČJE
29.
077A027A
LOVNICA
ČITAONICA U LOVNICI
30.
077A027B
LOVNICA
ČITAONICA U LOVNICI
31.
077A028
ŠLJIVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ŠLJIVIĆI
32.
077A029
SULJIĆI
DRUŠTENI DOM SULJIĆI
33.
077A030
MRAMORJE
PRIVATNA KUĆA VL.MUHAREMOVIĆ KASIM
34.
077A031
SINANOVIĆI
Poslovni prostor vl. Sinanović Aziza, Sinanovići bb
35.
077A032
DUBRAVICA
DOM MZ DUBRAVICA
36.
077A033
ZAVIDOVIĆI 5
I OSNOVNA ŠKOLA
37.
077A034
PARAVCI
Kuća vl. Ćatić Sifeta, Paravci bb
38.
077A035
LIJEVČA
POSLOVNI PROSTOR VL. OMERAŠEVIĆ HASAN
39.
077A036
PAŠIN KONAK 1
OSNOVNA ŠKOLA PAŠIN KONAK
40.
077A037
ZAVIDOVIĆI VII
II OSNOVNA ŠKOLA
41.
077A038
SKROZE
SKROZE-POSLOVNI PROSTOR .VL.HUSKANOVIĆ SEMIR
42.
077A039
DIŠTICA
DRUŠTVENI DOM MJESNE ZAJEDNICE
43.
077A040
ZAVIDOVIĆI
SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI-2
44.
077A041
STAVCI - 2
POSLOVNI PROSTOR VL. IMAMOVIĆ NUSRET
45.
077A042
BREZIK - 2
OŠ BREZIK
46.
077A043
MEĆEVIĆI - 2
DRUŠTVENI DOM MEĆEVIĆI
47.
077A044
JOLDE - 2
OŠ JOLDE
48.
077A045
VOZUĆA 2
OŠ VOZUĆA
49.
077A046
BRANILACA GRADA 2
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
50.
077A047
DOLINA
PODRUČNA ŠKOLA ALIĆI
51.
077A048
POLJICE 2
PODRUČNA ŠKOLA POLJICE
52.
077A049
DOLAC
PREDUZEĆE "ZIKO"
53.
077A050
NOVO NASELJE 1
KUĆA ASIMA BAŠIĆA
54.
077A051
GAZIJE
KUĆA SALIHE SADIKOVIĆ
55.
077A052
RIDŽALI-DŽEBE
DRUŠTVENI DOM "RIDŽALI"
56.
077A053
MUSTAJBAŠIĆI
O.Š.KOVAČI
57.
077A054
SMAILBAŠIĆI
P.PROSTOR SEJKANOVIĆ SABRIJE
58.
077A055
PAŠIN KONAK 2
O.Š.HAJDEROVIĆI
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
32882
Ukupno važećih glasova
18705
Nevažeći po drugim kriterijima280
Ukupno nevažećih praznih listića
663
Obrađena biračka mjesta58/58(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
18560
Ukupno poštom
51
Ukupno u odsustvu, mobilni tim93
Ukupno potvrđeni
1
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
OMERAŠEVIĆ SUAD - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
666966092238035,65
00004
MUJANOVIĆ HAŠIM - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
623461991223033,33
00008
MULAHALILOVIĆ ISMET - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
389338571422020,81
01182
HRKIĆ RIFET - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
19091895310110,21

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba