LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: ŠIPOVO
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
088B001
ČUKLIĆ
OSNOVNA ŠKOLA GRBAVICA
2.
088B002
NATPOLJE
KUĆA RADOŠ DRAGANA NATPOLJE
3.
088B003
ČIFLUK
KUĆA LETO MILORADA ČIFLUK
4.
088B004
MUJDŽIĆI
OSNOVNA ŠKOLA MUJDŽIĆI
5.
088B005
SARIĆI 1
KUĆA TRIVUNOVIĆ DUŠANA - SARIĆI
6.
088B006
SARIĆI 2
HOTEL JANJ ŠIPOVO
7.
088B007
LUŽINE
KUĆA BUBANJ GORDANA - LUŽINE
8.
088B008
JUSIĆI
OMLADINSKI DOM JUSIĆI
9.
088B009
RASADNIK
OSNOVNA ŠKOLA NEMANJA VLATKOVIĆ ŠIPOVO
10.
088B010
PLJEVA
OSNOVNA ŠKOLA PLJEVA
11.
088B011
DRAGNJIĆ PODOVI
PLANINARSKI DOM D.PODOVI
12.
088B012
VOLARI
OSNOVNA ŠKOLA VOLARI
13.
088B013
BABIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BABIĆI
14.
088B014
PRIBELJCI
OSNOVNA ŠKOLA PRIBELJCI
15.
088B015
STROJICE
OSNOVNA ŠKOLA RADE MARIJANAC STROJICE
16.
088B016
VAGAN
KUĆA POPOVIĆ ŽELJKA U VAGANU
17.
088B017
ŠIPOVO 1
ŠIPOVO I -DOM PENZIONERA ŠIPOVO
18.
088B018
ŠIPOVO 2
ŠIPOVO II - KUĆA MITRIĆ MILENKO
19.
088B019
ŠIPOVO 3
ŠIPOVO III - SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ŠIPOVO
20.
088B020
SARIĆI 3
PRIVATNA KUĆA VL. CRNČEVIĆ SLAVKO, UL. KARAĐORĐEVA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
10651
Ukupno važećih glasova
6846
Nevažeći po drugim kriterijima72
Ukupno nevažećih praznih listića
173
Obrađena biračka mjesta20/20(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
6784
Ukupno poštom
13
Ukupno u odsustvu, mobilni tim47
Ukupno potvrđeni
2
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00561
ĆIRKO MILORAD - NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA
388438381333056,73
00515
MALINOVIĆ DUŠAN - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
27292716011239,86
00018
MEDIĆ SLOBODAN - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
2332300303,40

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba