LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: VAREŠ
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
095A001
VAREŠ 1
KLUB PENZIONERA VAREŠ
2.
095A002
VAREŠ 2
DJEČIJE OBDANIŠTE VAREŠ
3.
095A003
VAREŠ 3
OŠ VAREŠ 1
4.
095A004
VAREŠ 4
OŠ VAREŠ 2
5.
095A005
VAREŠ 5
MSŠ NORDBAT 2
6.
095A006
VAREŠ MAJDAN 1
OŠ VAREŠ MAJDAN
7.
095A007
PRŽIĆI
DRUŠTVENI DOM PRŽIĆI
8.
095A008
BUDOŽELJE
OŠ BUDOŽELJE
9.
095A009
STRIJEŽEVO
OŠ STRIJEŽEVO
10.
095A010
DRAGOVIĆI
OŠ DRAGOVIĆI
11.
095A011
POGAR
OŠ POGAR
12.
095A012
VIJAKA
OŠ VIJAKA
13.
095A013
LIGATIĆI
OŠ LIGATIĆI
14.
095A014
DABRAVINE
OŠ DABRAVINE
15.
095A015
KOKOŠČIĆI
OŠ KOKOŠČIĆI
16.
095A016
STRICA
OŠ STRICA
17.
095A017
KADARIĆI
PRIVATNA KUĆA KADARIĆI
18.
095A018
RAVNE
OSNOVNA ŠKOLA RAVNE
19.
095A019
BOROVICA
PROSTORIJE ZDRAVSTVENE AMBULANTE BOROVICA DONJA
20.
095A020
VAREŠ MAJDAN 2
OSNOVNA ŠKOLA VAREŠ MAJDAN
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
9190
Ukupno važećih glasova
5256
Nevažeći po drugim kriterijima95
Ukupno nevažećih praznih listića
151
Obrađena biračka mjesta20/20(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
5154
Ukupno poštom
21
Ukupno u odsustvu, mobilni tim81
Ukupno potvrđeni
0
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
KOVAČEVIĆ AVDIJA - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
17491726023033,28
00027
ŠURKIĆ BRANO - HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
148914362132028,33
01182
LIBRIĆ NERMIN - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
14611449012027,80
00008
ŽUTIĆ NIJAZ - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
557543014010,60

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba