LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: BUGOJNO
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
109A001
VRBAS
POS.PROS. BEĆIROVIĆ MURISA
2.
109A002
CENTAR 1
ZGRADA GIMNAZIJE
3.
109A003
CIGLANE
SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
4.
109A004
CENTAR 2
DOM PENZIONERA
5.
109A005
TERZIĆI
PRVA OSNOVNA ŠKOLA
6.
109A006
VOZNIK
POSL.PROST.UGARAK NIJAZA
7.
109A007
NOVO NASELJE
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
8.
109A008
JAKLIĆ
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA
9.
109A009
SULTANOVIĆI
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA
10.
109A010
BRISTOVI
OSNOVNA ŠKOLA BRISTOVI
11.
109A011
GOLO BRDO
OMLADINSKI DOM
12.
109A012
DRVETINE
OSNOVNA ŠKOLA DRVETINE
13.
109A013
BUNTA
OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA
14.
109A014
GLAVICE
U KUĆI ISLAMA MAHMUTOVIĆA
15.
109A015
KARADŽE
U KUĆI KARADŽA SMAILA
16.
109A016
GAJ
OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
17.
109A017
ODŽAK
OSNOVNA ŠKOLA ODŽAK
18.
109A018
PORIČE
PROSTORIJE MZ-PORIČE
19.
109A019
ROVNA
OSNOVNA ŠKOLA ROVNA
20.
109A020A
VESELA
OSNOVNA ŠKOLA VESELA
21.
109A020B
VESELA
OSNOVNA ŠKOLA VESELA
22.
109A021
VUČIPOLJE
ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE- KANDIJA
23.
109A022
KOPČIĆ
U KUĆI UGARAK REŠIDA -KOPČIĆ
24.
109A023
KANDIJA
ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE- KANDIJA
25.
109A024
ČAUŠLIJE
POSL.PROST.MARIĆ SALEMA
26.
109A025
ŠEHITLUCI
U ZGRADI GIMNAZIJE
27.
109A026
NASELJE NUGLE
SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
28.
109A027
HENDEK
PRVA OSNOVNA ŠKOLA
29.
109A028
GROMILE
KUĆA ZAIMA ZAIMOVIĆA
30.
109A029
POLJICE
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
31.
109A030
KOLONIJE
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
32.
109A031
VRBANJA
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA
33.
109A032
GRAČANICA
OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA
34.
109A033
ŽDRALOVIĆI
KUĆA HAJRUDINA HARAČIĆA
35.
109A034
ČIPULJIĆ-ŠUMELJE
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
36.
109A035
CRNIČE
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA
37.
109A036
POLJE
PROSTORIJE BIVŠEG INPOTRANSPORTA
38.
109A037
KULA
OSNOVNA ŠKOLA BRISTOVI
39.
109A038
DONJIĆI
PRVA OSNOVNA ŠKOLA
40.
109A039
HADŽIALIĆA OGRADA
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA
41.
109A040
MILANOVIĆI I KOTEZI
KUĆA JUSUFBAŠIĆ EZEDINA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
28018
Ukupno važećih glasova
15120
Nevažeći po drugim kriterijima237
Ukupno nevažećih praznih listića
489
Obrađena biračka mjesta41/41(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
14939
Ukupno poštom
135
Ukupno u odsustvu, mobilni tim41
Ukupno potvrđeni
5
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
01323
AJKUNIĆ HASAN - NEZAVISNI KANDIDAT
790778314729052,29
00008
DŽAFEROVIĆ OSMAN - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
40264008124226,63
00090
HAJIĆ VILDAN - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1198116135117,92
01182
VELIĆ ELMIR - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
115511456227,64
00027
VISKOVIĆ ANTO - HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
83479435505,52

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba