LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: KONJIC
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
127A001
STARI GRAD
KUĆA - KASIM ZALIHIĆ
2.
127A002
ORAŠJE
PROSTORIJE MZ ORAŠJE
3.
127A003
TUŠĆICA
KUĆA - LUKA PRAVIDUR
4.
127A004
VARDA
DOM PENZIONERA KONJIC
5.
127A005
LUKA
ELEKTRO KONJIC
6.
127A006
TREŠANICA
PROSTORIJE PZ PIO-MIO USTALIĆA BAŠTA
7.
127A007
PLEHA
DOM IZVIĐAČA KONJIC
8.
127A008
MUSALA
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA KONJIC
9.
127A009
ŽELJEZNIČKA
POSLOVNI PROSTOR - SALEM MUJELA
10.
127A010
OVČARI
RESTORAN KONJICTRANSA
11.
127A011
DRECELJ
KUĆA - DARKO ANĐELIĆ
12.
127A012
GLAVIČINE
KUĆA - NASKO RAMIĆ
13.
127A013
GLAVATIČEVO
OSNOVNA ŠKOLA GLAVATIČEVO
14.
127A014
ODŽACI
OSNOVNA ŠKOLA ODŽACI
15.
127A015
SPILJANI
OSNOVNA ŠKOLA SPILJANI
16.
127A016
DŽEPI
OSNOVNA ŠKOLA DŽEPI
17.
127A017
ČUHOVIĆI
AMBULANTA ČUHOVIĆI
18.
127A018
PODORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA PODORAŠAC
19.
127A019
BULATOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BULATOVIĆI
20.
127A020
LISIČIĆI
OSNOVNA ŠKOLA LISIČIĆI
21.
127A021
GRABOVCI
OSNOVNA ŠKOLA GRABOVCI
22.
127A022
NEVIZDRACI
OSNOVNA ŠKOLA NEVIZDRACI
23.
127A023
ČELEBIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ČELEBIĆI
24.
127A024
SEONICA
OSNOVNA ŠKOLA SEONICA
25.
127A025
RIBIĆI
OSNOVNA ŠKOLA RIBIĆI
26.
127A026
BUTUROVIĆ POLJE
MJESNI URED BUTUROVIĆ POLJE
27.
127A027
GORANI
OSNOVNA ŠKOLA GORANI
28.
127A028
PARSOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA PARSOVIĆI
29.
127A029
JASENIK
OSNOVNA ŠKOLA JASENIK
30.
127A030
SOLAKOVA KULA
OSNOVNA ŠKOLA SOLAKOVA KULA
31.
127A031
DŽANIĆI
OSNOVNA ŠKOLA DŽANIĆI
32.
127A032
TULEG
PRVA OSNOVNA ŠKOLA KONJIC
33.
127A033
ORAHOVICA
DOM ORAHOVICA
34.
127A034
KOLONIJA
POSLOVNI PROSTOR - DIJANA RAZIĆ
35.
127A035
RADAVA
POSLOVNI PROSTOR - KASIM HERIĆ
36.
127A036
ZUKIĆI
KUĆA - MUNIB NIKŠIĆ
37.
127A037
DUBOČANI
OSNOVNA ŠKOLA DUBOČANI
38.
127A038
ARGUD
KUĆA - ŠAĆIR TRNKA
39.
127A039
GRUŠČA
OSNOVNA ŠKOLA GRUŠČA
40.
127A040
POLJE BIJELA
PROSTORIJE MZ POLJE BIJELA
41.
127A041
GORNJE VIŠNJEVICE
OSNOVNA ŠKOLA GORNJE VIŠNJEVICE
42.
127A042
HOMOLJE
KUĆA - EMIR ALIĆ
43.
127A043
KRUŠĆICA
OMLADINSKI DOM
44.
127A044
KOSTAJNICA
PROSTORIJE MZ KOSTAJNICA
45.
127A045
STARA ČARŠIJA
KUĆA - SENADA ABAZ
46.
127A046
BIJELA
OSNOVNA ŠKOLA BIJELA
47.
127A047
IDBAR
OSNOVNA ŠKOLA IDBAR
48.
127A048
BRĐANI
KUĆA - MEHMED BUKVIĆ
49.
127A049
BORAČKO JEZERO
POSLOVNI PROSTOR - NAZIF TINJAK
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
21796
Ukupno važećih glasova
13688
Nevažeći po drugim kriterijima312
Ukupno nevažećih praznih listića
665
Obrađena biračka mjesta49/49(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
13551
Ukupno poštom
94
Ukupno u odsustvu, mobilni tim41
Ukupno potvrđeni
2
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
BUBALO EMIR - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
595158665726243,48
01182
DŽAJIĆ MESUD - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
42034181157030,71
00008
LJELJAK MIRSAD - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
30363014148022,18
01004
MACIĆ EVELINA - STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE
4984908003,64

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba