LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: HADŽIĆI
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
130A001
BINJEŽEVO 1
OSNOVNA ŠKOLA BINJEŽEVO
2.
130A002
BINJEŽEVO 2
OSNOVNA ŠKOLA BINJEŽEVO
3.
130A003A
MIŠEVIĆI
PRIVATNI PROSTOR VL. BAČEVAC AVDO MIŠEVIĆI BR.3
4.
130A003B
MIŠEVIĆI
PRIVATNI PROSTOR VL. BAČEVAC AVDO MIŠEVIĆI BR.3
5.
130A004
PAZARIĆ 3
O Š 9 MAJ PAZARIĆ
6.
130A005
MOKRINE
DRUŠTVENI DOM
7.
130A006
DONJI HADŽIĆI
PRIVATNI PROSTOR VLASNIŠTVO HRNJIĆ MIMO
8.
130A007
UŠIVAK
PRIVATNI PROSTOR VL. MUSIĆ HAMID
9.
130A008
ŽUNOVNICA
PRIVATNI PROSTOR VL. MASLO SELMAN
10.
130A009
HADŽIĆI 1
PRIVATNI PROSTOR VL. IMAMOVIĆ EDIN, BREZOVAČKA BB
11.
130A010
HADŽIĆI 2
JKP KOMUNALAC HADŽIĆI
12.
130A011
HADŽIĆI 3
OŠ HADŽIĆI
13.
130A012
HADŽIĆI 4
OŠ HADŽIĆI
14.
130A013
HADŽIĆI 5
OŠ HADŽIĆI
15.
130A014
HADŽIĆI 6
OŠ HADŽIĆI
16.
130A015
GRIVIĆI
PROSTOR MJESNE ZAJEDNICE
17.
130A016
VRANČIĆI
PRIVATNI PROSTOR VL. BOJA HASAN
18.
130A017
LOKVE
OŠ LOKVE
19.
130A018
GORNJI ZOVIK
PRIVATNI PROSTOR VL. ODOBAŠIĆ EMIR, G.ZOVIK 40
20.
130A019
LJUBOVČIĆI
DRUŠTVENI DOM
21.
130A020
PAZARIĆ 1
OŠ PAZARIĆ
22.
130A021
PAZARIĆ 2
OŠ PAZARIĆ
23.
130A022
OSENIK
PRIVATNI PROSTOR VL. ČOLAKOVIĆ SMAIL, OSENIK 57
24.
130A023
TARČIN 1
OŠ TARČIN
25.
130A024
TARČIN 2
OŠ TARČIN
26.
130A025
TARČIN 3
PRIVATNI PROSTOR VL. ŠARIĆ MUJO
27.
130A026
RAŠTELICA
OŠ RAŠTELICA
28.
130A027
BUDMULIĆI
MZ BUDMULIĆI
29.
130A028
KORČA
OŠ KORČA
30.
130A029
TRZANJ
DRUŠTVENI DOM TRZANJ
31.
130A030
GAROVCI
PRIVATNI PROSTOR VL. ŠARIĆ SABAHUDIN BR.69
32.
130A031
HADŽIĆI7
OŠ HADŽIĆI
33.
130A032
TARČIN4
OŠ TARČIN
34.
130A033
GRADAC
PRIVATNI PROSTOR
35.
130A034
KASATIĆI
PRIVATNI PROSTOR
36.
130A035
LUKE
PRIVATNI PROSTOR
37.
130A036
RESNIK
PRIVATNI PROSTOR
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
20595
Ukupno važećih glasova
12357
Nevažeći po drugim kriterijima226
Ukupno nevažećih praznih listića
356
Obrađena biračka mjesta37/37(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
12150
Ukupno poštom
44
Ukupno u odsustvu, mobilni tim163
Ukupno potvrđeni
0
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
EJUBOVIĆ HAMDO - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
527651811976042,70
00004
ŠARIĆ ABID - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
324332051127026,24
00008
DUPOVAC MIRSAD - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
164316061027013,30
00001
HUREM RAMIZ - BPS-SEFER HALILOVIĆ
1217120001709,85
01182
RAMIĆ ALEN - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
97895841607,91

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba