LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: ILIDŽA
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
131A001
BLAŽUJ 1
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA, BLAŽUJ, BLAŽUJ 118
2.
131A002
BLAŽUJ 2
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ,BLAŽUJ 118
3.
131A003
BLAŽUJ 3
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ ,BLAŽUJ 118
4.
131A004
BLAŽUJ 4
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ , BLAŽUJ 118
5.
131A005
BLAŽUJ 5
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ , BLAŽUJ 118
6.
131A006
BLAŽUJ 6
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ , BLAŽUJ 118
7.
131A007
BUTMIR 1
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
8.
131A008
BUTMIR 2
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
9.
131A009
BUTMIR 3
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
10.
131A010
BUTMIR 4
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
11.
131A011
BUTMIR 5
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
12.
131A012
BUTMIR 6
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
13.
131A013
HRASNICA 1A
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
14.
131A014
HRASNICA 1B
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
15.
131A015
HRASNICA 1C
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
16.
131A016
HRASNICA 1D
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
17.
131A017
HRASNICA 1E
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
18.
131A018
HRASNICA 1F
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
19.
131A019
HRASNICA 2A
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
20.
131A020
HRASNICA 2B
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
21.
131A021
HRASNICA 2C
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
22.
131A022
HRASNICA 2D
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
23.
131A023
HRASNICA 2E
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
24.
131A024
HRASNICA 2F
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
25.
131A025
HRASNICA 2G
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
26.
131A026
HRASNICA 2H
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
27.
131A027
LUŽANI 1
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA ,MALA ALEJA 15
28.
131A028
LUŽANI 2
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
29.
131A029
LUŽANI 3
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
30.
131A030
CENTAR 1
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
31.
131A031
CENTAR 2
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
32.
131A032
CENTAR 3
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
33.
131A033
PEJTON 1
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
34.
131A034
PEJTON 2
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
35.
131A035
PEJTON 3
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
36.
131A036
PEJTON 4
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
37.
131A037
PEJTON 5
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
38.
131A038
PEJTON 6
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
39.
131A039
OSIJEK 1
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
40.
131A040
OSIJEK 2
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
41.
131A041
OSIJEK 3
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
42.
131A042
OSIJEK 4
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
43.
131A043
OSIJEK 5
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
44.
131A044
OSIJEK 6
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
45.
131A045
OTES 1
STAMBENI OBJEKAT (VL.KARAMEHIĆ MEDINA) BARSKA 57
46.
131A046
OTES 2
STAMBENI OBJEKAT (VL. "IMAS"DOO) BARSKA 6
47.
131A047
OTES 3
STAMBENI OBJEKAT (VL. "IMAS"DOO) BARSKA 6
48.
131A048
OTES 4
MZ OTES FADILA HADŽIĆA 13A
49.
131A049
OTES 5
MZ OTES FADILA HADŽIĆA 13A
50.
131A050
OTES 6
MZ OTES FADILA HADŽIĆA 13A
51.
131A051
RAKOVICA 1
DEVETA OSNOVNA ŠKOLA, RAKOVICA,RAKOVIČKA CESTA 339
52.
131A052
RAKOVICA 2
DEVETA OSNOVNA ŠKOLA, RAKOVIČKA CESTA 339
53.
131A053
RAKOVICA 3
DEVETA OSNOVNA ŠKOLA, RAKOVIČKA CESTA 339
54.
131A054
S KOLONIJA 1
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
55.
131A055
S KOLONIJA 2
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
56.
131A056
S KOLONIJA 3
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
57.
131A057
S KOLONIJA 4
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
58.
131A058
S KOLONIJA 5
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
59.
131A059
S KOLONIJA 6
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
60.
131A060
S KOLONIJA 7
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
61.
131A061
S KOLONIJA 8
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
62.
131A062
S KOLONIJA 9
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
63.
131A063
STUPSKO BRDO 1
MZ STUPSKO BRDO, KASIMA BEGIĆA 111
64.
131A064
STUPSKO BRDO 2
MZ STUPSKO BRDO ,KASIMA BEGIĆA 111
65.
131A065
STUP 1-BARE 1
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA, BARE KOD STUPA 63
66.
131A066
STUP 1-BARE 2
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA ,BARE KOD STUPA 63
67.
131A067
STUP 1-BARE 3
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA, BARE KOD STUPA 63
68.
131A068
STUP 1-BARE 4
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA, BARE KOD STUPA 63
69.
131A069
STUP 1-BARE 5
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA,BARE KOD STUPA 63
70.
131A070
STUP 1-BARE 6
MZ STUP NIKOLE ŠOPA 52 A
71.
131A071
STUP 1- BARE 7
MZ STUP NIKOLE ŠOPA 52 A
72.
131A072
STUP 1 BARE 8
MZ STUP NIKOLE ŠOPA 52A
73.
131A073
STUP 2A
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
74.
131A074
STUP 2B
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
75.
131A075
STUP 2C
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
76.
131A076
STUP 2D
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
77.
131A077
STUP 2E
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
56950
Ukupno važećih glasova
27006
Nevažeći po drugim kriterijima648
Ukupno nevažećih praznih listića
1317
Obrađena biračka mjesta77/77(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
26442
Ukupno poštom
265
Ukupno u odsustvu, mobilni tim298
Ukupno potvrđeni
1
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
MEMIĆ SENAID - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
7627742384120028,24
00004
GODINJAK SENAHID - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
546153565253020,22
00008
SINANOVIĆ MUSTAFA - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
488047894348018,07
01256
MAHMUTOVIĆ HUSEIN - NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
421441511944015,60
01182
LAKOTA RASIM - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
401639593917114,87
00001
KRESO ENVER - BPS-SEFER HALILOVIĆ
48445423701,79
00520
KEREŠ JASMIR - BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
3243105901,20

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba