LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: CENTAR SARAJEVO
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
136A001
BARDAKČIJE 1
OŠ ALIJA NAMETAK, Z.ŠARCA 15
2.
136A002
BARDAKČIJE 2
OŠ ALIJA NAMETAK, Z.ŠARCA 15
3.
136A003
BARDAKČIJE 3
OŠ ALIJA NAMETAK, Z.ŠARCA 15
4.
136A004
BARDAKČIJE 4
OŠ ALIJA NAMETAK, Z.ŠARCA 15
5.
136A005
BETANIJA 1
OŠ Nafija Sarajlić, P.lige 57
6.
136A006
BETANIJA 2
PRIVATNA KUĆA VL.NURKOVIĆ RUŠID KROMOLJ DO 124
7.
136A007
ŠIP 1
MZ BETANIJA ŠIP, D.BIKIĆA 6
8.
136A008
ŠIP 2
MZ BETANIJA ŠIP, D.BIKIĆA 6
9.
136A009
ŠIP 3
POSLOVNI PROSTOR UL.D.BIKIĆA BB L12
10.
136A010
BREKA 1
CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU, A.FERHATOVIĆA 2
11.
136A011
BREKA 2
CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU, A.FERHATOVIĆA 2
12.
136A012
BREKA 3
CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU, A.FERHATOVIĆA 2
13.
136A013
KOŠEVO 2A
OŠ NAFIJA SARAJLIĆ, P.LIGE 57
14.
136A014
KOŠEVO 2B
OŠ NAFIJA SARAJLIĆ, P.LIGE 57
15.
136A015
KOŠEVO 2C
OŠ NAFIJA SARAJLIĆ, P.LIGE 57
16.
136A016
KOŠEVO 2D
OŠ NAFIJA SARAJLIĆ, P.LIGE 57
17.
136A017
CIGLANE 1A
MZ CIGLANE GORICA, MERHEMIĆA TRG 14
18.
136A018
CIGLANE 1B
MZ CIGLANE GORICA, MERHEMIĆA TRG 14
19.
136A019
CIGLANE 2A
OBDANIŠTE VRAPČIĆ HUSREFA REDŽIĆA 5
20.
136A020
CIGLANE 2B
OŠ HASAN KIKIĆ, GORICA 27
21.
136A021
GORICA 1
OŠ HASAN KIKIĆ, GORICA 27
22.
136A022
GORICA 2
OŠ HASAN KIKIĆ, GORICA 27
23.
136A023
DONJI VELEŠIĆI
MZ DONJI VELEŠIĆI, HASANA BIBERA 5
24.
136A024
DŽIDŽIKOVAC 1
OŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ, ČEKALUŠA 53
25.
136A025
DŽIDŽIKOVAC 2
OŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ, ČEKALUŠA 53
26.
136A026
DŽIDŽIKOVAC 3
OŠ MUSA ĆAZIM ĆATIĆ, ČEKALUŠA 53
27.
136A027
KOŠEVO 1A
DRUGA GIMNAZIJA, SUTJESKA 1
28.
136A028
KOŠEVO 1B
DRUGA GIMNAZIJA, SUTJESKA 1
29.
136A029
HRASTOVI 1
FHMZ BIH - SEIZMOLOŠKI ZAVOD, GRDONJ 6
30.
136A030
HRASTOVI 2
MZ HRASTOVI MRKOVIĆI PANJINA KULA DO 78
31.
136A031
HRASTOVI 3
PRIVATNA KUĆA VL.KULOSMAN ASIM, NEDŽADA MUŠIĆA 67
32.
136A032
HRASTOVI 4
PRIVATNA KUĆA VL.SULJIĆ IBRO, H.BEŠIREVIĆA 16
33.
136A033
HRASTOVI 5
OŠ ALIJA NAMETAK ZAIMA ŠARCA 15
34.
136A034
HRASTOVI 6
OŠ ALIJA NAMETAK ZAIMA ŠARCA 15
35.
136A035
MRKOVIĆI
ŠKOLA MRKOVIĆI, MP MRKOVIĆI
36.
136A036
KOŠEVSKO BRDO
OŠ MEHMED BEG K.LJUBUŠAK, B.BEGIĆ 19
37.
136A037
KOŠEVSKO BRDO 1A
OŠ MEHMED BEG K.LJUBUŠAK, B.BEGIĆ 19
38.
136A038
KOŠEVSKO BRDO 1B
OŠ MEHMED BEG K.LJUBUŠAK, B.BEGIĆ 19
39.
136A039
KOŠEVSKO BRDO 1C
OŠ MEHMED BEG K.LJUBUŠAK, B.BEGIĆ 19
40.
136A040
KOŠEVSKO BRDO 2A
OŠ MEHMED BEG K.LJUBUŠAK, B.BEGIĆ 19
41.
136A041
KOŠEVSKO BRDO 2B
OŠ MEHMED BEG K.LJUBUŠAK, B.BEGIĆ 19
42.
136A042
KOŠEVSKO BRDO 2C
OŠ MEHMED BEG K.LJUBUŠAK, B.BEGIĆ 19
43.
136A043
KOŠEVSKO BRDO 2D
OŠ MEHMED BEG K.LJUBUŠAK, B.BEGIĆ 19
44.
136A044
KOŠEVSKO BRDO 2E
OŠ MEHMED BEG K.LJUBUŠAK, B.BEGIĆ 19
45.
136A045
MARIJIN DVOR 1A
CRVENI KRIŽ O CENTAR VALTERA PERIĆA 10
46.
136A046
MARIJIN DVOR 1B
OŠ ISAK SAMOKOVLIJA, FRA A.ZVIZDOVIĆA 1
47.
136A047
MARIJIN DVOR 1C
CRVENI KRIŽ O CENTAR VALTERA PERIĆA 10
48.
136A048
MARIJIN DVOR 1D
OŠ ISAK SAMOKOVLIJA, FRA A.ZVIZDOVIĆA 1
49.
136A049
MARIJIN DVOR 2A
FILOZOFSKI FAKULTET FRANJE RAČKOG 1
50.
136A050
MARIJIN DVOR 2B
OŠ ISAK SAMOKOVLIJA, FRA A.ZVIZDOVIĆA 1
51.
136A051
CRNI VRH 1
OŠ HASAN KIKIĆ GORICA 27
52.
136A052
CRNI VRH 2
OŠ HASAN KIKIĆ GORICA 27
53.
136A053
MEJTAŠ 1A
MZ MEJTAŠ BJELAVE ČEKALUŠA 7
54.
136A054
MEJTAŠ 1B
OŠ S.S.KRANJČEVIĆ, M.P.SOKOLOVIĆA 2
55.
136A055
MEJTAŠ 2A
OŠ S.S.KRANJČEVIĆ, M.P.SOKOLOVIĆA 2
56.
136A056
MEJTAŠ 2B
OŠ S.S.KRANJČEVIĆ, M.P.SOKOLOVIĆA 2
57.
136A057
BJELAVE
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TAHMIŠČINA 2
58.
136A058
BJELAVE 1
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TAHMIŠČINA 2
59.
136A059
BJELAVE 2
VATROGASNO DRUŠTVO BJELAVE BJELAVE 44
60.
136A060
PARK 1
SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA ČEKALUŠA 84
61.
136A061
PARK 2
SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA ČEKALUŠA 84
62.
136A062
VIŠNJIK 1
OŠ ALIJA NAMETAK ZAIMA ŠARCA 15
63.
136A063
VIŠNJIK 2
OBDANIŠTE VIŠNJIK, BOLNIČKA 38
64.
136A064
PIONIRSKA DOLINA 1
MZ PIONIRSKA DOLINA NAHOREVO, NAHOREVSKA 103
65.
136A065
PIONIRSKA DOLINA 2
MZ PIONIRSKA DOLINA NAHOREVO, NAHOREVSKA 103
66.
136A066
NAHOREVO
POLJOPRIVEDNA ZADRUGA CENTAR PO SARAJEVO, NAHOREVO BB
67.
136A067
SKENDERIJA 1
EKONOMSKI FAKULTET POSLOVNA ŠKOLA, SKENDERIJA 70
68.
136A068
SKENDERIJA 2
EKONOMSKI FAKULTET POSLOVNA ŠKOLA, SKENDERIJA 70
69.
136A069
SKENDERIJA 3
EKONOMSKI FAKULTET POSLOVNA ŠKOLA, SKENDERIJA 70
70.
136A070
PODTEKIJA
MZ SKENDERIJA PODTEKIJA, SKENDERIJA 5
71.
136A071
SOUKBUNAR 1
OŠ HASAN KAIMIJA, CICIN HAN 93
72.
136A072
SOUKBUNAR 2
OŠ HASAN KAIMIJA, CICIN HAN 93
73.
136A073
SOUKBUNAR 3
OŠ HASAN KAIMIJA, CICIN HAN 93
74.
136A074
SOUKBUNAR 4
OŠ HASAN KAIMIJA, CICIN HAN 93
75.
136A075
TRG OSLOBOĐENJA 1
UG PENZIONERA CENTAR, ĆEMALUŠA 1
76.
136A076
TRG OSLOBOĐENJA 2
OŠ SAFVET BEG BAŠAGIĆ, GIMNAZIJSKA 1
77.
136A077
TRG OSLOBOĐENJA 3
OŠ SAFVET BEG BAŠAGIĆ, GIMNAZIJSKA 1
78.
136A078
CENTAR 1
UČITELJSKA ŠKOLA I GIMNAZIJA OBALA, OBALA KULINA BANA 3
79.
136A079
CENTAR 2
UČITELJSKA ŠKOLA I GIMNAZIJA OBALA, OBALA KULINA BANA 3
80.
136A080
CENTAR 3
UČITELJSKA ŠKOLA I GIMNAZIJA OBALA, OBALA KULINA BANA 3
81.
136A081
CENTAR 4 I NEPOZNATE ULICE
UČITELJSKA ŠKOLA I GIMNAZIJA OBALA, OBALA KULINA BANA 3
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
60253
Ukupno važećih glasova
26293
Nevažeći po drugim kriterijima735
Ukupno nevažećih praznih listića
975
Obrađena biračka mjesta81/81(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
25803
Ukupno poštom
163
Ukupno u odsustvu, mobilni tim326
Ukupno potvrđeni
1
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00008
BEČIREVIĆ DŽEVAD - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
9850968532133037,46
01182
VIKIĆ DRAGAN - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
6418627244102024,41
00090
SRNA SEAD - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
492948394148118,75
00877
SOMUN-KRUPALIJA LEJLA - NAŠA STRANKA
25952562211209,87
00730
ČELIK KERIM - SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
94892912703,61
00001
BACKOVIĆ ZAIM - BPS-SEFER HALILOVIĆ
8368226803,18
00502
ZVIZDIĆ HAJRUDIN - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1971920500,75
00520
RAPA AVDO - BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1761692500,67
00455
BAJRAKTAREVIĆ ADNAN - LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1751703200,67
00020
GRABOVICA HIDAJETA - GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1691632400,64

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba