LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: STARI GRAD SARAJEVO
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
137A000
LIČNO
2.
137A001
ŠIROKAČA1
OŠ EDHEM MULAABDIĆ UL ZA BEGLUKOM 60
3.
137A002
ŠIROKAČA2
OŠ EDHEM MULABDIĆ UL ZA BEGLUKOM 60
4.
137A003
ŠIROKAČA3
OŠ EDHEM MULABDIĆ UL ZA BEGLUKOM 60
5.
137A004
TOKADŽEKA1
MZ TOKA DŽEKA UL TOKA BB (PROSTOR AMBULANTE TOKA-DŽEKA)
6.
137A005
TOKADŽEKA2
MZ TOKA DŽEKA UL TOKA BB(PROSTOR MZ)
7.
137A006
MAHMUTOVAC1
MZ MAHMUTOVAC,PAJE BB (PROSTOR MZ)
8.
137A007
MAHMUTOVAC2
MZ MAHMUTOVAC,PAJE DO BR. 91 (PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR)
9.
137A008
MAHMUTOVAC3
MZ MAHMUTOVAC, MAHMUTOVAC 72/A (PRIVATNA KUĆA)
10.
137A009
HRIDJARČEDOLI1
OŠ ŠEJH MUHAMEDA EF HADŽIJAMAKOVIĆA IZA HRIDA 11
11.
137A010
HRIDJARČEDOLI2
OŠ ŠEJH MUHAMEDA EF HADŽIJAMAKOVIĆA IZA HRIDA 11
12.
137A011
HRIDJARČEDOLI3
OŠ ŠEJH MUHAMEDA EF HADŽIJAMAKOVIĆA IZA HRIDA 11
13.
137A012
BABIĆA BAŠTA1
MZ BABIĆA BAŠĆA MAGUDA 1
14.
137A013
BABIĆA BAŠTA2
MZ BABIĆA BAŠĆA MAGUDA 1
15.
137A014
BISTRIK1
MZ BISTRIK BAKAREVIĆA 5
16.
137A015
BISTRIK2
OŠ EDHEM MULABDIĆ KONAK 1
17.
137A016
BISTRIK3
OŠ EDHEM MULABDIĆ BISTRIK 31
18.
137A017
BISTRIK4
MZ BISTRIK BAKAREVIĆA 5
19.
137A018
MJEDENICA
MSŠ HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 55
20.
137A019
MOŠĆANICA1
MZ MOŠĆANICA SARAJEVSKIH GAZIJA 25
21.
137A020
MOŠĆANICA2
OŠ VRHBOSNA BARUTHANA 60
22.
137A021
MOŠĆANICA3
MZ MOŠĆANICA SARAJEVSKIH GAZIJA 25
23.
137A022
MOŠĆANICA4
OŠ VRHBOSNA BARUTHANA 60
24.
137A023
VRATNIK1
OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ CARINA 2
25.
137A024
VRATNIK2
OŠ HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ CARINA 2
26.
137A025
VRATNIK3
MZ VRATNIK MUSTAFE DOVADŽIJE 17
27.
137A026
VRATNIK4
MZ VRATNIK MUSTAFE DOVADŽIJE 17
28.
137A027
KOVAČI1
MZ KOVAČI DŽININA 12
29.
137A028
KOVAČI2
MZ KOVAČI DŽININA 12
30.
137A029
SUMBULUŠA1
OŠ SABURINA SABURINA 4
31.
137A030
SUMBULUŠA2
OŠ SABURINA SABURINA 4
32.
137A031
MEDRESA1
TEKSTILNA ŠKOLA MEDRESE 5
33.
137A032
MEDRESA2
TEKSTILNA ŠKOLA MEDRESE 5
34.
137A033
MEDRESA3
TEKSTILNA ŠKOLA MEDRESE 5
35.
137A034
MEDRESA4
TEKSTILNA ŠKOLA MEDRESE 5
36.
137A035
SEDRENIK1
PROSTOR OŠ NA SEDRENIKU,SEDRENIK BB
37.
137A036
SEDRENIK2
PROSTOR OŠ NA SEDRENIKU, SEDRENIK BB
38.
137A037
SEDRENIK3
PROSTOR OŠ NA SEDRENIKU , SEDRENIK BB
39.
137A038
LOGAVINA1
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
40.
137A039
LOGAVINA2
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
41.
137A040
LOGAVINA3
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
42.
137A041
LOGAVINA4
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
43.
137A042
LOGAVINA5
OŠ M M BAŠESKIJE LOGAVINA 52
44.
137A043
BAŠČARŠIJA1
EKONOMSKI FAKULTET TRG OSLOBOĐENJA 1
45.
137A044
BAŠČARŠIJA2
EKONOMSKI FAKULTET TRG OSLOBOĐENJA 1
46.
137A045
BAŠČARŠIJA3
EKONOMSKI FAKULTET TRG OSLOBOĐENJA 1
47.
137A046
FERHADIJA
PLANINARSKI SAVEZ BIH FERHADIJA 9
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
37556
Ukupno važećih glasova
18190
Nevažeći po drugim kriterijima439
Ukupno nevažećih praznih listića
751
Obrađena biračka mjesta47/47(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
17831
Ukupno poštom
88
Ukupno u odsustvu, mobilni tim268
Ukupno potvrđeni
3
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
01182
HADŽIBAJRIĆ IBRAHIM - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
8339817830131045,84
00090
SKAKA ABDULAH - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
352734431963219,39
00008
LULIĆ HARIS - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
23202302315012,75
00730
ZLATAR EMIR - SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1607158361808,83
00877
AGANOVIĆ ARIJANA - NAŠA STRANKA
8208123504,51
00455
ALIĆ SAUDIN - LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
45744021502,51
00001
ČELJO ALIJA - BPS-SEFER HALILOVIĆ
4454360902,45
00004
COKOJA EMIR - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
34432115801,89
00502
HRENOVICA EMIR - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1361304110,75
00020
MURATOVIĆ IRMA - GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1131075100,62
00520
ŠABANOVIĆ SABAHUDIN - BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
82791200,45

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba