LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: PALE (RS)
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
144B001A
PALE1
OŠ PALE
2.
144B001B
PALE1
OŠ PALE
3.
144B002A
ŠUMARSTVO
ŠUMSKO GAZDINSTVO JAHORINA PALE
4.
144B002B
ŠUMARSTVO
ŠUMSKO GAZDINSTVO JAHORINA PALE
5.
144B003A
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
6.
144B003B
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
7.
144B003C
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
8.
144B004
KUĆA ZEČEVIĆ DEJANA
KUĆA ZEČEVIĆ DEJANA
9.
144B005
KUĆA LAKIĆ MILAN
KUĆA LAKIĆ MILANA
10.
144B006
VATROGASNI DOM
VATROGASNI DOM
11.
144B007
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PALE
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PALE
12.
144B008
MJESNA ZAJEDNICA KORAN
MJESNA ZAJEDNICA KORAN
13.
144B009
JASIK
ŠKOLA JASIK
14.
144B010
JAHORINA
OBJEKAT SPORT GRANZOV RADIVOJE
15.
144B011
ŠKOLA BREZOVICE
ŠKOLA BREZOVICE
16.
144B012
SUMBULOVAC
KUĆA MINIĆ JANKA
17.
144B013
ŠKOLA KADINO SELO
ŠKOLA KADINO SELO
18.
144B014A
ŠKOLA MOKRO
ŠKOLA MOKRO
19.
144B014B
ŠKOLA MOKRO
ŠKOLA MOKRO
20.
144B014C
ŠKOLA MOKRO
ŠKOLA MOKRO
21.
144B015A
KULTURNI CENTAR
ZGRADA KULTURNOG CENTRA
22.
144B015B
KULTURNI CENTAR
ZGRADA KULTURNOG CENTRA
23.
144B016
DONJA LJUBOGOŠTA
KUĆA ČAJEVIĆ MILIVOJE
24.
144B017
GORNJI PRIBANJ
KUĆA KLAČAR MILE
25.
144B018
MJESNA ZAJEDNICA PRAČA
MJESNAZAJEDNICA PRAČA
26.
144B019
PONOR
KUĆA BOGDANOVIĆ MILOMIRA
27.
144B020
BOGOVIĆI
OBJEKAT ZADRUGE
28.
144B021
STAJNA
PLANINARSKI DOM
29.
144B022
HOTOČINA
HOTOČINA LOVAČKI DOM
30.
144B023
PODVITEZ
ŠKOLA PODVITEZ
31.
144B024
SJETLINA
SJETLINA KUĆA VUKOVIĆ VELJKE
32.
144B025
STAMBULČIĆ
OBJEKAT DIF STAMBULČIĆ
33.
144B026
PODGRAB
OSNOVNA ŠKOLA
34.
144B027
SAICE
KUĆA KOVAČ PERA
35.
144B028
KULTURNI CENTAR 2
ZGRADA KULTURNOG CENTRA
36.
144B029
VATROGASNI DOM
VATROGASNI DOM
37.
144B030A
OBILIĆEVO
ŠKOLA SRBIJA
38.
144B030B
OBILIĆEVO
ŠKOLA SRBIJA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
19526
Ukupno važećih glasova
11103
Nevažeći po drugim kriterijima209
Ukupno nevažećih praznih listića
470
Obrađena biračka mjesta38/38(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
11030
Ukupno poštom
15
Ukupno u odsustvu, mobilni tim58
Ukupno potvrđeni
0
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
01653
KOVAČEVIĆ MIODRAG - ZAJEDNO ZA PALE-SDS-PDP-NDS-SNS-SRS RS
52915258726047,65
00515
SIMOVIĆ KOMO - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
30703050317027,65
01008
ŽIVKOVIĆ RADOSAV - POKRET ZA NAŠ GRAD
1908189756017,18
00879
ŽIVKOVIĆ SAVO - EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
5115050604,60
01508
RABOTA NENAD - NEZAVISNI KANDIDAT
3233200302,91

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba