LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: NEVESINJE
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
161B001
BATKOVIĆI
POSLOVNI PROSTOR M. TEPURIĆA
2.
161B002
BOJIŠTA
UPRAVNA ZGRADA PILENE
3.
161B003A
KILAVCI 1
OSNOVNA ŠKOLA " RISTO PROROKOVIĆ"
4.
161B003B
KILAVCI 1
OSNOVNA ŠKOLA " RISTO PROROKOVIĆ"
5.
161B004
TRG
SŠC "ALEKSA ŠANTIĆ" STARA ZGRADA
6.
161B005A
LAPČEVINE
ELEKTRO NEVESINJE
7.
161B005B
LAPČEVINE
ELEKTRO NEVESINJE
8.
161B006
CENTAR 1
SŠC ALEKSA ŠANTIĆ " STARA ZGRADA
9.
161B007
ODŽAK
OSNOVNA ŠKOLA ODŽAK
10.
161B008
BIOGRAD
OSNOVNA ŠKOLA BIOGRAD
11.
161B009
ZOVI DO
OSNOVNA ŠKOLA ZOVII DO
12.
161B010
TRUSINA
PRIVATNA KUĆA
13.
161B011
LUKAVAC
SEOSKI DOM GORNJI LUKAVAC
14.
161B012
DREŽANJ
OSNOVNA ŠLPČA DONJI DREŽANJ
15.
161B013
GRABOVICA
PRIVATNA KUĆA GRABOVICA
16.
161B014
BIJENJA
OSNOVNA ŠKOLA DONJA BIJENJA
17.
161B015
LUKA
OSNOVNA ŠKOLA LUKA
18.
161B016
PRIDVORCI
OSNOVNA ŠKOLA PRIDVORCI
19.
161B017
KIFINO SELO
OSNOVNA ŠKOLA KIFINO SELO
20.
161B018
RILJA
OSNOVNA ŠKOLA RILJA
21.
161B019
ZALOM
PRIVATNA KUĆA ZALOM
22.
161B020
UDREŽNJE
OSNOVNA ŠKOLA UDREŽNJE
23.
161B021
BEŽĐEĐE
PRIVATNA KUĆA
24.
161B022
SLATO
OSNOVNA ŠKOLA SLATO
25.
161B023
LAKAT
PRIVATNA KUĆA
26.
161B024
BRATAČ
OSNOVNA ŠKOLA BRATAČ
27.
161B025
CENTAR 2
SŠC ALEKSA ŠANTIĆ STARA ZGRADA
28.
161B026
KILAVCI 2
OŠ "RISTO PROROKOVIĆ" NEVESINJE
29.
161B027
SKVER
SŠC" ALEKSA ŠANTIĆ" STARA ZGRADA
30.
161B028
KREKOVI
OSNOVNA ŠKOLA KREKOVI
31.
161B029
ŠIPAČNO
OSNOVNA ŠKOLA ŠIPAČNO
32.
161B030
KILAVCI 3
OŠ RISTO PROROKOVIĆ NEVESINJE
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
11649
Ukupno važećih glasova
7479
Nevažeći po drugim kriterijima79
Ukupno nevažećih praznih listića
232
Obrađena biračka mjesta32/32(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
7423
Ukupno poštom
39
Ukupno u odsustvu, mobilni tim9
Ukupno potvrđeni
8
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00018
ŠILJEGOVIĆ MOMČILO - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
44874456216459,99
00515
AVDALOVIĆ MILENKO - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
29922967183440,01

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba