LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: GACKO
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
164B001
GACKO 1
OŠ SVETI SAVA GACKO
2.
164B002
GACKO 2
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PERO SLIJEPČEVIĆ GACKO
3.
164B003
GACKO 3
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR PERO SLIJEPČEVIĆ GACKO
4.
164B004
GACKO 4
CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA GACKO
5.
164B005
GACKO 5
OŠ SVETI SAVA GACKO
6.
164B006
GACKO 6
KINO SALA GACKO
7.
164B007
VRBA
OŠ VRBA
8.
164B008
NADANIĆI
OŠ NADANIĆI
9.
164B009
KRAVAREVO
PRIVATNA KUĆA RISTA KRSTOJEVIĆA
10.
164B010
VRBOVAC
PRIVATNA KUĆA BLAGOJA SKOKA
11.
164B011
SLIVLLJA
PRIVATNA KUĆA OBRADA JEREMIĆA
12.
164B012
DOBRELJA
O Š DOBRELJA
13.
164B013
IZGORI
GRAB - PRIVATNA KUĆA MILORADA VUKOVIĆA
14.
164B014
NOVI DULIĆI
OŠ NOVI DULIĆI
15.
164B015
STEPEN
OŠ STEPEN
16.
164B016
ULINJE BRANA
ZGRADA RUDNIKA TERMOELEKTRANA ULINJE
17.
164B017
BRLJEVO
OŠ BRLJEVO
18.
164B018
AVTOVAC 1
OŠ AVTOVAC
19.
164B019
FOJNICA
OŠ FOJNICA
20.
164B020
KULA
KANCELARIJA MJESNE ZAJEDNICE KULA
21.
164B021
AVTOVAC 2
OŠ AVTOVAC
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
7960
Ukupno važećih glasova
6008
Nevažeći po drugim kriterijima66
Ukupno nevažećih praznih listića
122
Obrađena biračka mjesta21/21(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
5977
Ukupno poštom
8
Ukupno u odsustvu, mobilni tim20
Ukupno potvrđeni
3
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00018
RADMILOVIĆ MILAN - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
37433720218362,30
00515
SUPIĆ RADIVOJE - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
1868186701031,09
01590
GOVEDARICA BRANKO - ZAJEDNO ZA GACKO
3973906106,61

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba