LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: ČAJNIČE
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
169B001
ČAJNIČE 1
DOM KULTURE ČAJNIČE UL KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA
2.
169B002
ČAJNIČE2
DOM KULTURE ČAJNIČE UL KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA
3.
169B003
ČAJNIČE3
OSNOVNA ŠKOLA ČAJNIČE UL IGUMANA VASILIJA BB
4.
169B004
MILJENO
OSNOVNA ŠKOLA MILIJENO
5.
169B005
LUKE
OSNOVNA ŠKOLA LUKE
6.
169B006
GAJ
POSLOVNI PROSTOR TOŠIĆ MLAĐA
7.
169B007
PONIKVE
OSNOVNA ŠKOLA PONIKVE
8.
169B008
KAMEN
PORODIČNAKUĆA MILOVIĆ MILENKO KAMEN
9.
169B009
MARKOVIĆ KOLO
OSNOVNA ŠKOLA MARKOVIĆ KOLO
10.
169B010
STARONIĆI
OMLADINSKI DOM STAROVIĆI
11.
169B011
MARENIĆI
PORODIČNA KUĆA ĆEHA MILOMIRA
12.
169B012
ZABORAK
OSNOVNA ŠKOLA ZABORAK
13.
169B013
MILATKOVIĆI
PORODIČNA KUĆA VOJNOVIĆ MILOVANA
14.
169B014
BATKOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BATKOVIĆI
15.
169B015
VELIKI BANIĆI
PORODIČNA KUĆA TANOVIĆ RADE
16.
169B016
TUPCI
PORODIČNA KUĆA PANTOVIĆ LJUBICE TUPCI
17.
169B017
MEĐURIJEČJE
OSNOVNA ŠKOLA MEĐUIJEČJE
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
4262
Ukupno važećih glasova
2949
Nevažeći po drugim kriterijima29
Ukupno nevažećih praznih listića
66
Obrađena biračka mjesta17/17(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
2865
Ukupno poštom
17
Ukupno u odsustvu, mobilni tim67
Ukupno potvrđeni
0
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00018
KARADŽIĆ GORAN - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
12881268515043,68
00515
ROLJIĆ BRANKO - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
80079604027,13
00074
TADIĆ ZORICA - SOCIJALISTIČKA PARTIJA
546505239018,51
00461
TUPEŠA MILAN - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
315296109010,68

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba