LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A001 -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
VELADŽIĆ ŠEFIK 1545.45
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 3436.36
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 12436.36
ŠAHINOVIĆ ELVIR 18327.27
EMINIĆ EDHAM 419.09
LIVAKOVIĆ HAŠIM 1019.09
SKENDEROVIĆ MAIDA 1119.09
EMRIĆ HAMDIJA 1319.09
ŠAHINOVIĆ EDVIN 1619.09
DIZDAREVIĆ LEJLA 200.00
ĐULIĆ AIDA 500.00
KAUKOVIĆ RASIM 600.00
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 700.00
SIJAMHODŽIĆ SENADA 800.00
VELADŽIĆ SUVAD 900.00
ALIČIĆ EMINA 1400.00
ĆORDIĆ SAFET 1500.00
DŽINIĆ SEMIRA 1700.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba