LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A002 -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
VELADŽIĆ ŠEFIK 11890.00
ŠAHINOVIĆ ELVIR 181050.00
VELADŽIĆ SUVAD 9525.00
KAUKOVIĆ RASIM 6420.00
SIJAMHODŽIĆ SENADA 8420.00
EMRIĆ HAMDIJA 13420.00
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 3315.00
DIZDAREVIĆ LEJLA 2210.00
EMINIĆ EDHAM 4210.00
SKENDEROVIĆ MAIDA 11210.00
ŠAHINOVIĆ EDVIN 1615.00
ĐULIĆ AIDA 500.00
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 700.00
LIVAKOVIĆ HAŠIM 1000.00
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 1200.00
ALIČIĆ EMINA 1400.00
ĆORDIĆ SAFET 1500.00
DŽINIĆ SEMIRA 1700.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba