LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A005B -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 12250.00
VELADŽIĆ ŠEFIK 1125.00
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 3125.00
EMINIĆ EDHAM 4125.00
LIVAKOVIĆ HAŠIM 10125.00
DIZDAREVIĆ LEJLA 200.00
ĐULIĆ AIDA 500.00
KAUKOVIĆ RASIM 600.00
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 700.00
SIJAMHODŽIĆ SENADA 800.00
VELADŽIĆ SUVAD 900.00
SKENDEROVIĆ MAIDA 1100.00
EMRIĆ HAMDIJA 1300.00
ALIČIĆ EMINA 1400.00
ĆORDIĆ SAFET 1500.00
ŠAHINOVIĆ EDVIN 1600.00
DŽINIĆ SEMIRA 1700.00
ŠAHINOVIĆ ELVIR 1800.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba