LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A005B -> Kod subjekta: 00090
Naziv subjekta
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Kandidat Redni broj Broj glasova %
MULALIĆ ABID 1613092.86
ĆENANOVIĆ MEHMED 111582.14
KIŠMETOVIĆ RAMIZ 385.71
MULALIĆ VAHID 985.71
DURIĆ AZRA 1475.00
ŠAHINOVIĆ SAMRA 221.43
ALDŽIĆ EMIR 400.00
PORIĆ ŠERIFA 500.00
DIZDAREVIĆ AMEL 653.57
SIJAMHODŽIĆ AMIR 732.14
KOVAČEVIĆ INDIRA 832.14
BEGOVIĆ ADMIR 1010.71
VELADŽIĆ FATIMA 1110.71
ŠAHINOVIĆ RIFET 1242.86
LJUBIJANKIĆ ELVIR 1321.43
ŠAHINOVIĆ EMIN 1521.43
MURATOVIĆ MIRELA 1721.43
DURAKOVIĆ MUNIR 1842.86
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba