LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A013 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
PORIĆ NERMIN 11583.33
ĆOSIĆ ŠERIF 3211.11
GROŠIĆ HAZIM 4211.11
CINAC HUSEIN 10211.11
BAJRIĆ FEHIM 15211.11
MULALIĆ ESAD 615.56
CINAC AMELA 815.56
ALDŽIĆ DŽEMAL 1215.56
DIZDAREVIĆ SABID 1815.56
KOVAČEVIĆ EMIRA 200.00
DIZDAREVIĆ KADIFA 500.00
ŠAKONJIĆ RAMO 700.00
KRUPIĆ HUSEIN 900.00
EMINIĆ FERIDA 1100.00
ŠARIĆ HUSEIN 1300.00
GROŠIĆ HAJRA 1400.00
ČAUŠEVIĆ HUSEIN 1600.00
ŠAHINOVIĆ SADINA 1700.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba