LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A015 -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
LIVAKOVIĆ HAŠIM 102236.67
VELADŽIĆ ŠEFIK 12135.00
VELADŽIĆ SUVAD 91728.33
ŠAHINOVIĆ ELVIR 181728.33
EMINIĆ EDHAM 41423.33
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 121423.33
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 31321.67
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 758.33
EMRIĆ HAMDIJA 1358.33
ŠAHINOVIĆ EDVIN 1646.67
ĆORDIĆ SAFET 1535.00
DIZDAREVIĆ LEJLA 211.67
ĐULIĆ AIDA 500.00
KAUKOVIĆ RASIM 623.33
SIJAMHODŽIĆ SENADA 811.67
SKENDEROVIĆ MAIDA 1123.33
ALIČIĆ EMINA 1400.00
DŽINIĆ SEMIRA 1700.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba