CAZIN  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA CAZIN
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
OSNOVNA ŠKOLA ZIJAD ŠETKIĆ
GIMNAZIJA
GIMNAZIJA
GIMNAZIJA
MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA 25 NOVEMBAR
SAMOPOSLUGA
OSNOVNA ŠKOLA TRNOVI
OSNOVNA ŠKOLA TRNOVI
OSNOVNA ŠKOLA POLJE
OSNOVNA ŠKOLA GRAHOVO
OSNOVNA ŠKOLA DONJA VIDOVSKA
OSNOVNA ŠKOLA ŠUMATAC
TRGOVINA MUJKIĆ ISMET
OSNOVNA ŠKOLA KUDIĆI
OSNOVNA ŠKOLA VEJINAC
MJESNI URED
OSNOVNA ŠKOLA MARJANOVAC
OSNOVNA ŠKOLA TODOROVO
OSNOVNA ŠKOLA MRCELJI
OSNOVNA ŠKOLA GOLUBOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA TODOROVSKA ČELINJA
OSNOVNA ŠKOLA TODOROVSKA SLAPNICA
OSNOVNA ŠKOLA ELEZOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA PODZVIZD
OMLADINSKI DOM KUMARICA
OMLADINSKI DOM ORČEVA LUKA
OSNOVNA ŠKOLA RAJNOVAC
OSNOVNA ŠKOLA PONIKVE
OSNOVNA ŠKOLA VRNOGRAČ
OSNOVNA ŠKOLA ŠESTANOVAC
MJESNI URED
OSNOVNA ŠKOLA STABANDŽA
OSNOVNA ŠKOLA CRVAREVAC
UPRAVNA ZGRADA SANITEKSA
OSNOVNA ŠKOLA GRADINA
OSNOVNA ŠKOLA DONJA SLAPNICA
OSNOVNA ŠKOLA GLINICA
OSNOVNA ŠKOLA 25 NOVEMBAR
OSNOVNA ŠKOLA VRNOGRAČ
OSNOVNA ŠKOLA JOHOVICA
OSNOVNA ŠKOLA POLJE
CAZIN GIMNAZIJA
CAZIN KLUB PENZIONERA
CAZIN DJEČIJI VRTIĆ
GIMNAZIJA
PONJEVIĆI OSNOVNA ŠKOLA
ĆUPRIJA OSNOVNA ŠKOLA
ĆUPRIJA OSNOVNA ŠKOLA
GNJILAVAC MJESNA ZAJEDNICA
SLATINA OSNOVNA ŠKOLA
ČIZMIĆI PRIVATNA KUĆA ČIZMIĆ MUSTAFE MEHMEDA
PEĆIGRAD OSNOVNA ŠKOLA
PEĆIGRAD OSNOVNA ŠKOLA
SKOKOVI OSNOVNA ŠKOLA
SKOKOVI OSNOVNA ŠKOLA
LISKOVAC OSNOVNA ŠKOLA
ĆORALIĆI OSNOVNA ŠKOLA
ĆORALIĆI OSNOVNA ŠKOLA
GORNJI ĆORALIĆI OSNOVNA ŠKOLA
STIJENA OSNOVNA ŠKOLA
STIJENA OSNOVNA ŠKOLA
PODGREDINA OSNOVNA ŠKOLA
MAJETIĆI OSNOVNA ŠKOLA
DONJA KOPRIVNA OSNOVNA ŠKOLA
GORNJA KOPRIVNA OSNOVNA ŠKOLA
LJUBIJANKIĆI OSNOVNA ŠKOLA
POLJE OSNOVNA ŠKOLA
KRIVAJA ZGRADA AMBULANTE
PJANIĆI OSNOVNA ŠKOLA
MUTNIK OSNOVNA ŠKOLA
MUTNIK OSNOVNA ŠKOLA
TRŽAČKA RAŠTELA OSNOVNA ŠKOLA
TRŽAC OSNOVNA ŠKOLA
OSREDAK OSNOVNA ŠKOLA
ŠTURLIĆ OSNOVNA ŠKOLA
ŠTURLIĆ OSNOVNA ŠKOLA
GNJILAVAC OSNOVNA ŠKOLA
OSTROŽAC OSNOVNA ŠKOLA
OSTROŽAC OSNOVNA ŠKOLA
PROŠIĆI OSNOVNA ŠKOLA
TRŽAC OSNOVNA ŠKOLA
LISKOVAC OSNOVNA ŠKOLA
KOVAČEVIĆI OSNOVNA ŠKOLA
KAPIĆI KUĆA KAPIĆ ISMETA
MIOSTRAH OSNOVNA ŠKOLA
GORNJA KOPRIVNA OSNOVNA ŠKOLA
GLOGOVAC OSNOVNA ŠKOLA
ŠTURLIĆKA PLATNICA OSNOVNA ŠKOLA
RUJNICA OSNOVNA ŠKOLA
KRAKAČA OSNOVNA ŠKOLA
CAZIN DJEČIJI VRTIĆ
VATROGASNI DOM
OSNOVNA ŠKOLA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE BAKŠAIŠ
PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE CENTAR - BEDEM
OSNOVNA ŠKOLA HARMANI I
OSNOVNA ŠKOLA HARMANI II
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
OSNOVNA ŠKOLA U VEDROM POLJU
OSNOVNA ŠKOLA U ŽEGARU
SPORTSKA DVORANA LUKE
"SALA ""STENSA"""
"SALA ""STENSA"""
"SALA""STENSA"""
PROSTORIJE MZ OZIMICE II
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
PROSTORIJE MZ OZIMICE I
"PROSTORIJE NK ""BELA"" KRALJE"
KUĆA MUHAMEDA MUJANOVIĆA HATINAC
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA DONJE PREKOUNJE
OSNOVNA ŠKOLA GORNJE PREKOUNJE-RIPAČ
MZ BRKLJA GORNJE PREKOUNJE
KUĆA MEHE DIZDAREVIĆA U VELIKOM LUGU
OSNOVNA ŠKOLA POKOJ
KUĆA MEHMEDA SALKIĆA M.LUG
OSNOVNA ŠKOLA U ČAVKIĆIMA
PROSTORIJE MZ RUŽICA
PROSTORIJE MZ RIBIĆ
OSNOVNA ŠKOLA U RIPČU
OSNOVNA ŠKOLA U GOLUBIĆU
OSNOVNA ŠKOLA U SOKOCU
OSNOVNA ŠKOLA ZAVALJE
OSNOVNA ŠKOLA U K.VAKUFU
OSNOVNA ŠKOLA ORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA ORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA MARTIN BROD
OSNOVNA ŠKOLA KLOKOT
OSNOVNA ŠKOLA VRSTA
OSNOVNA ŠKOLA U VIKIĆIMA
OSNOVNA ŠKOLA GATA
OSNOVNA ŠKOLA IZAČIĆ
OSNOVNA ŠKOLA IZAČIĆ
OSNOVNA ŠKOLA KAMENICA
OSNOVNA ŠKOLA SPAHIĆI
OSNOVNA ŠKOLA SRBLJANI
OSNOVNA ŠKOLA JEZERO
"PRIVATNI PROSTOR ""NN"""
"PRIVATNI PROSTOR ""NN"""
OSNOVNA ŠKOLA HARMANI 2
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
SPORTSKA DVORANA LUKE
OPĆINSKI STAMBENI FOND
PROSTORIJE MZ OZIMICE II
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
MZ BRKLJA GORNJE PREKOUNJE
KUĆA MEHE DIZDAREVIĆA U V.LUGU
PROSTORIJE MZ RUŽICA
PROSTORIJE MZ RIBIĆ
OSNOVNA ŠKOLA U RIPČU
OSNOVNA ŠKOLA VRSTA
OSNOVNA ŠKOLA GATA
OSNOVNA ŠKOLA KAMENICA
TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR
AUTO-MOTO DRŠTVO , 1 BKB, BB , BOSANSKA KRUPA
OSNOVNA ŠKOLA , VELIKI BADIĆ
GIMNAZIJA , BOSANSKA KRUPA
GIMNAZIJA , BOSANSKA KRUPA
PRVA OSNOVNA ŠKOLA , BOSANSKA KRUPA
AMRATEKS , MIRSADA CRNKIĆA BB , BOSANSKA KRUPA
DOM ŽELJEZNIČARA , PRVOMAJSKA, BOSANSKA KRUPA
RUDNIČKI KRUG , DAN NEZAVISNOSTI, BOSANSKA KRUPA
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR , PROLETERSKA, BOSANSKA KRU
LOKAL NA ŽELJEZNIČKOJ STANICI , VL. KOMIĆ ENIJAZ ,
OSNOVNA ŠKOLA , OTOČKIH HEROJA, BOSANSKA OTOKA
OSNOVNA ŠKOLA , OTOČKIH HEROJA, BOSANSKA OTOKA
PRODAVNICA ZZ , VOLODER
OSNOVNA ŠKOLA , MAHMIĆ SELO
OSNOVNA ŠKOLA , MAHMIĆ SELO
JEZERSKI DIJELOVO , KUĆA HAČEVIĆ SEJFULAHA
JEZERSKI DIJELOVO , KUĆA HAČEVIĆ SEJFULAHA
JEZERSKI , OSNOVNA ŠKOLA
PIŠTALINE MJESNA ZAJEDNICA
LJUSINA , OSNOVNA ŠKOLA
JASENICA , MOTEL
OSTROŽNICA , OSNOVNA ŠKOLA
ZALIN , OSNOVNA ŠKOLA
AMRATEDŽ
RUDNIČKI KRUG
SŠC 1
OŠ OTOKA 1
BRIGOVI ŠKOLA
BUČEVCI ŠKOLA
OŠ BUŽIM
BUŽIM 2 , OSNOVNA ŠKOLA
ČAVA OSNOVNA ŠKOLA (NOVA)
ELKASOVA RIJEKA ,ŠKOLA
KONJODOR ŠKOLA
KONJODOR ŠKOLA
DOM MZ LUBARDA
DOM MZ LUBARDA
MRAZOVAC ŠKOLA
MRAZOVAC ŠKOLA
RADOČ ŠKOLA
VAROŠKA RIJEKA ŠKOLA
VAROŠKA RIJEKA ŠKOLA
VRHOVSKA ŠKOLA
DOM MZ - ZARADOSTOVO
OŠ BUŽIM
OŠ BUŽIM
BUŠEVIĆ , OŠ BRANKO ĆOPIĆ
OSREDAK , OŠ BRANKO ĆOPIĆ
DONJI DUBOVIK , OŠ BRANKO ĆOPIĆ
HAŠANI, OŠ BRANKO ĆOPIĆ
NOVI GRAD, KARAÐORÐA PETROVIĆA 42
N.GRAD , V. STEPE 25
NOVI GRAD, IVE ANDRIĆA BB
NOVI GRAD, IVE ANDRIĆA BB
NOVI GRAD, D.OBRADOVIĆA
NOVI GRAD, D.OBRADOVIĆA
NOVI GRAD, K.LAZARA
NOVI GRAD, UL.KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA
DOBRLJIN, OSNOVNA ŠKOLA
KULJANI , KUĆA ÐUKANOVIĆ STANKA
DONJE VODIČEVO (OSNOVNA ŠKOLA)
DONJI AGIĆI (OSNOVNA ŠKOLA)
BLAGAJ JAPRA - OSNOVNA ŠKOLA
MASLOVARE , PRODAVNICA ZZ AGIĆI
SVODNA, OSNOVNA ŠKOLA
GRABAŠNICA, OSNOVNA ŠKOLA
PRUSCI , OSNOVNA ŠKOLA
DEVETACI , DRUŠTVENI DOM
PETKOVAC , KUĆA IVANOVIĆ BORISLAVA
VITOSAVCI , KUĆA RADULOVIĆ MILENKA
RADOMIROVAC , OSNOVNA ŠKOLA
TRGOVIŠTE , KUĆA SOLDAT MILE
RAVNICE , OSNOVNA ŠKOLA
POLJAVNICE , OSNOVNA ŠKOLA
BOJIŠTA , KUĆA PILIPOVIĆ MILE
VELIKA ŽULJEVICA, OSNOVNA ŠKOLA
LJEŠLJANI, KUĆA VUJANOVIĆ MILE
RUDICE , OSNOVNA ŠKOLA
GORNJI RAKANI, OSNOVNA ŠKOLA
DONJI RAKANI , KUĆA ČULIĆ STEVE
BLATNA , OSNOVNA ŠKOLA
MATAVAZI , TRGOVINA MAKIVIĆ TRIVE
RAŠĆE , OSNOVNA ŠKOLA
VELIKA RUJIŠKA , OSNOVNA ŠKOLA
M.N.RUJIŠKA , OSNOVNA ŠKOLA
KRŠLJE , OSNOVNA ŠKOLA
ĆELE, DRUŠTVENI DOM
GORNJA ČAÐAVICA , OSNOVNA ŠKOLA
JOHOVICA, OSNOVNA ŠKOLA
SUHAČA , DRUŠTVENI DOM
NOVI GRAD, V.STEPE 25
NOVI GRAD, K.LAZARA BB
NOVI GRAD, UL.KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA
DOM PENZIONERA I, VIDOVDANSKA BB, KOZARSKA DUBICA
DOM PENZIONERA II, VIDOVDANSKA BB, KOZARSKA DUBIC
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR I, ÐAČKA BB, KOZARSKA DUBI
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR II, ÐAČKA BB, KOZARSKA DUB
OŠ VUK KARADŽIĆ , ÐAKONA AVAKUMA BB, KOZARSKA DUBI
ŠIP KOZARA , PREOBRAŽENSKA BB, KOZARSKA DUBICA
ELEKTRO, MEŠE SELIMOVIĆ BB,KOZARSKA DUBICA
AUTO ŠKOLA, VOJVODE PUTNIKA BB,KOZARSKA DUBICA
VODOVOD, KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA, KOZARSKA DUBI
DUBIČANKA, MAJORA MILANA TEPIĆA BB, KOZARSKA DUBIC
DOM U HADŽIBAIRU , HADŽIBAIR BB, KOZARSKA DUBICA
OSNOVNA ŠKOLA U SLABINJI , SLABINJA BB, KOZARSKA D
DOM U BAČVANIMA , BAČVANI BB, KOZARSKA DUBICA
OSNOVNA ŠKOLA KOMLENAC , KOMLENAC BB, KOZARSKA DUB
OSNOVNA ŠKOLA ČITLUK, ČITLUK BB, KOZARSKA DUBICA
OSNOVNA ŠKOLA STRIGOVA, STRIGOVA BB, KOZARSKA DUBI
DOM MURATI, MURATI BB, KOZARSKA DUBICA
OSNOVNA ŠKOLA KNEŽICA ,KNEŽICA BB, KOZARSKA DUBICA
SPOMEN DOM KNEŽICA, KNEŽICA BB, KOZARSKA DUBICA
DOM JOŠIK
OSNOVNA ŠKOLA MEÐUVOÐU , MEÐUVOÐE BB, KOZARSKA DUB
BANJA MLJEČANICA , MLJEČANICA BB, KOZARSKA DUBICA
DOM AGINCI, AGINCI BB, KOZARSKA DUBICA
DOM BJELAJCI, BJELAJCI BB, KOZARSKA DUBICA
OSNOVNA ŠKOLA PUCARI, PUCARI BB, KOZARSKA DUBICA
DOM RAKOVICA, RAKOVICA BB, KOZARSKA DUBICA
DOM SREFLIJE, SREFLIJE BB, KOZARSKA DUBICA
OSNOVNA ŠKOLA MEÐEÐA , MEÐEÐA BB, KOZARSKA DUBICA
OSNOVNA ŠKOLA DEMIROVAC , DEMIROVAC BB, KOZARSKA D
DOM DRAKSENIĆ , DRAKSENIĆ BB, KOZARSKA DUBICA
OSNOVNA ŠKOLA GORNJOSELCI, GORNJOSELCI BB, KOZARSK
O.Š.VUK KARADŽIĆ II
KNEŽOPOLJKA
MEÐUVOÐE II
OŠ GORNJI ORLOVCI
DRUŠTVENI DOM DONJI ORLOVCI
DRUŠTVENI DOM DONJI ORLOVCI
OŠ DONJI GAREVCI
MZ VELIKO PALANČIŠTE
OŠ MALO PALANČIŠTE
OŠ GORNJI JELOVAC
OŠ BREZIČANI
OŠ DONJA DRAGOTINJA
DRUŠTVENI DOM GORNJA DRAGOTINA
OŠ G.JUTROGOŠTA
DRUŠTVENI DOM ČERJECI
OŠ GORNJI GAREVCI
DRUŠTVENI DOM JARUGE
OŠ KOZARUŠA
OŠ KOZARAC
OŠ HRNIĆI
OŠ TRNOPOLJE
OŠ KAMIČANI
OŠ BABIĆI
OŠ GORNJA LAMOVITA
OŠ DONJA BISTRICA
OŠ GORNJA BISTRICA
OŠ OMARSKA
DRUŠTVENI DOM DONJA LAMOVITA
OŠ SREDNJA LAMOVITA
OŠ NIŠEVIĆI
OŠ GRADINA
DRUŠTVENI DOM JELIĆKA
DRUŠTVENI DOM PETROV GAJ
OŠ MLADEN STOJANOVIĆ, LJUBIJA
DRUŠTVENI DOM GORNJA RAVSKA
DRUŠTVENI DOM MISKA GLAVA
OŠ ŠURKOVAC
DRUŠTVENI DOM D,LJUBIJA
DRUŠTVENI DOM LJESKARE
OŠ DONJI VOLAR
OŠ CIKOTE
MZ BIŠĆANI
MZ RAKOVČANI
OŠ RIZVANOVIĆI
OŠ HAMBARINE
DRUŠTVENI DOM ČARAKOVO
DRUŠTVENI DOM DONJI RASAVCI
OŠ PETROVO
OŠ MILJAKOVCI
OŠ RAKELIĆI
DRUŠTVENI DOM SANIČANI
OŠ PEJIĆI
OŠ BUSNOVI
OŠ TOMAŠICA
OŠ SREDNJA MARIĆKA
OŠ GORNJA MARIĆKA
OŠ KRIVAJA
OŠ GOMJENICA
OŠ TUKOVI
DRUŠTVENI DOM ČIRKIN POLJE
DRUŠTVENI DOM ORLOVAČA
OŠ D. OBRADOVIĆ PEĆANI
OŠ D.MAKSIMOVIĆ PRIJEDOR
OŠ BRANKO ĆOPIĆ PRIJEDOR
EKONOMSKA ŠKOLA PRIJEDOR
SPECIJALNA ŠKOLA Ð.NATOŠEVIĆ PRIJEDOR
MZ PRIJEDOR II
OŠ PETAR KOČIĆ PRIJEDOR II
OŠ PETAR KOČIĆ PRIJEDOR II
OMLADINSKI DOM D.PUHARSKA
STADION POLJANA
OŠ TUKOVI
STADION POLJANA
OŠ KOZARAC
OŠ KOZARAC
OŠ GOMJENICA
OŠ GOMJENICA
DRUŠTVENI DOM ORLOVAČA
OŠ BRANKO ĆOPIĆ PRIJEDOR
EKONOMSKA ŠKOLA PRIJEDOR
SPECIJALNA ŠKOLA Ð. NATOŠEVIĆ PRIJEDOR
0Š MLADEN STOJANOVIĆ LJUBIJA
PŠ KEVLJANI
PŠ ZECOVI
OŠ TRNOPOLJE
OŠ KAMIČANI
OMLADINSKI DOM D.PUHARSKA
KOMUNALNO D.PUHARSKA
OŠ D.MAKSIMOVIĆ PRIJEDOR
OŠ D.OBRADOVIĆ PEĆANI
OŠ D.OBRADOVIĆ PEĆANI
OŠ D.OBRADOVIĆ PEĆANI
OŠ PETAR KOČIĆ PRIJEDOR II
DRUŠTVENI DOM ČIRKIN POLJE
DRUŠTVENI DOM ČIRKIN POLJE
DOM DONJA MARIĆKA
OŠ OMARSKA
MZ PRIJEDOR II
MZ PRIJEDOR II
MZ PRIJEDOR II
OSNOVNA ŠKOLA ORAHOVA
DOM KULTURE GAŠNICA
DOM KULTURE BISTRICA
OSNOVNA ŠKOLA VRBAŠKA
DOM KULTURE DONJI PODGRACI
OSNOVNA ŠKOLA, GORNJI PODGRADCI 2
OSNOVNA ŠKOLA, GORNJI PODGRADCI 2
OSNOVNA ŠKOLA JABLANICA
OSNOVNA ŠKOLA SOVJAK
DOM KULTURE MILOŠEVO BRDO
STADION TREBOVLJANI
DOM KULTURE GRBAVCI
DOM KULTURE DRAGELJI
OSNOVNA ŠKOLA TURJAK
OSNOVNA ŠKOLA GORNJA JURKOVICA
DOM KULTURE SREDNJA JURKOVICA
OSNOVNA ŠKOLA - CEROVLJANI
DOM KULTURE LUŽANI
OSNOVNA ŠKOLA CIMIROTI
OSNOVNA ŠKOLA KIJEVCI
OSNOVNA ŠKOLA JAZOVAC
DOM KULTURE ROMANOVCI
OSNOVNA ŠKOLA MILJEVIĆI
DOM KULTURE VILUSI
DOM KULTURE MAŠIĆI
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SEFEROVCI
OSNOVNA ŠKOLA VAKUF
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI KARAJZOVCI
OSNOVNA ŠKOLA DONJI KARAJZOVCI
DOM KULTURE KOČIĆEVO
OSNOVNA ŠKOLA PETROVO SELO
DOM KULTURE TROŠELJI
DOM KULTURE KRAJIŠNIK
OSNOVNA ŠKOLA NOVA TOPOLA
OSNOVNA ŠKOLA NOVA TOPOLA
RESTORAN PJ TOPOLA, STARA TOPOLA
OSNOVNA ŠKOLA ELEZAGIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BEREK
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ROVINE
OSNOVNA ŠKOLA ROGOLJI
OSNOVNA ŠKOLA BREZIK LAMINCIMA
OSNOVNA ŠKOLA BREZIK LAMINCIMA
KUĆA MILANA KASAGIĆA LAMINCI DUBRAVE
OSNOVNA ŠKOLA LAMINCI SREÐANI
DOM KULTURE GORNJA DOLINA
LOVAČKA KUĆA KOZINCI
DOM KULTURE NA GRAÐEVINI BOK JANKOVAC
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE 1
OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVE 1
DOM KULTURE LISKOVAC
STADION FK OMLADINAC BRESTOVČINA
KONJIČKI KLUB BRESTOVČINA 2
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ČATRNJA
OSNOVNA ŠKOLA VASO ČUBRILOVIĆ
DOM PENZIONERA GRADIŠKA
OSNOVNA ŠKOLA VASO ČUBRILOVIĆ GRADIŠKA
AD STANDARD -, GRADIŠKA
PREDUZEĆE NOVI GRAD , - GRADIŠKA
KUĆA RIZVIĆ RIZVE,
AD JEDINSTVO , GRADIŠKA
SREDNJA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA GRADIŠKA
DJEČIJI VRTIĆ SENJAK GRADIŠKA
UPRAVNA ZGRADA AD LEVITA , GRADIŠKA
OSNOVNA ŠKOLA DANILO BORKOVIĆ GRADIŠKA
OSNOVNA ŠKOLA DANILO BORKOVIĆ - GRADIŠKA
OSNOVNA ŠKOLA KOZARSKA DJECA KRUŠKIK
STADION FK JEDINSTVO ŽERAVICA
OBJEKAT SAŠA LUKE BRANKOVIĆA
VETERINARSKA STANICA
SREDNJA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA DANILO BORKOVIĆ
STADION FK OMLADINAC
OSNOVNA ŠKOLA LAKTAŠI
GALERIJA DOMA KULTURE, KARAÐORÐEVA BB, LAKTAŠI
DOM KULTURE, BOČNI ULAZ, KARAÐORÐEVA BB LAKTAŠI
DRUŠTVENI DOM TRN , DOSITEJEVA BB
OSNOVNA ŠKOLA TRN
OSNOVNA ŠKOLA TRN
OSNOVNA ŠKOLA SLATINA
MJESNI URED SLATINA
MJESNI URED MAGLAJANI
DRUŠTVENI DOM MRČEVCI
OSNOVNA ŠKOLA KOSJEREVO
DRUŠTVENI DOM GLAMOČANI
OSNOVNA ŠKOLA JABLAN
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSANDROVAC
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSANDROVAC
DRUŠTVENI DOM BAKINCI
OSNOVNA ŠKOLA KRIŠKOVCI
DRUŠTVENI DOM PAPAŽANI
MJESNI URED ČARDAČANI
MJESNI URED JARUŽANI
MJESNI URED DRUGOVIĆI
MJESNI URED ALEKSIĆI
DRUŠTVENI DOM VELIKO BLAŠKO
OSNOVNA ŠKOLA JAKUPOVCI
DRUŠTVENI DOM MAHOVLJANI
DRUŠTVENI DOM ŠUŠNJARI
DRUŠTVENI DOM PETOŠEVCI
OSNOVNA ŠKOLA LAKTAŠI
GALERIJA DOMA KULTURE, KARAÐORÐEVA BB, LAKTAŠI
OSNOVNA ŠKOLA TRN
DRUŠTVENI DOM GLAMOČANI
OSNOVNA ŠKOLA JABLAN
DOM KULTURE , SRBAC
MSŠ PETAR KOČIĆ A SRBAC
STIROKART , SRBAC
VETERINARSKA STANICA - INAÐOL
DRUŠTVENI DOM KAOCI
OSNOVNA ŠKOLA POVELIČ
OSNOVNA ŠKOLA PRIJEBLJEZI
OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ GLAMOČANI
OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ BAJINCI
DRUŠTVENI DOM DUGO POLJE
OŠ RAZBOJ LJEVČANSKI
OŠ KUKULJE
OŠ JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ , NOŽIČKO
OŠ JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ , STARI MARTINAC
OŠ SITNEŠI
OŠ DONJA LEPENICA
OŠ G.LEPENICA
OŠ D.SRÐEVIĆI
OŠ G.SRÐEVIĆI
OŠ ÐUKALI
OŠ KOBAŠ
OŠ NOVA VES
ZEM.ZADRUGA (MAGACIN)KOROVI
OŠ VLAKNICA
OŠ LILIĆ
OŠ BARDAČA
OSNOVNA ŠKOLA SRBAC
MSŠ PETAR KOČIĆ B SRBAC
DOM KULTURE PRNJAVOR
DOM KULTURE PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA , PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA , PRNJAVOR
AUTO-MOTO DRUŠTVO - STANKO VUKAŠINOVIĆ, PRNJAVOR
DRUŠTVENI DOM OKOLICA
OSNOVNA ŠKOLA BRANKO ĆOPIĆ - PRNJAVOR
DRUŠTVENI DOM BABANOVCI
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI ŠTRBCI-PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI ŠTRPCI
DRUŠTVENI DOM KREMNA - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA KULAŠI -PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI POPOVIĆI - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA GALJIPOVCI - PRNJAVOR
DRUŠTVENI DOM DONJI GALJIPOVCI - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA ŠIBOVSKA - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA DONJA ILOVA - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA VELIKA ILOVA-PRNJAVOR
PRODAVNICA -SLOBODAN SUVAJAC- GORNJA ILOVA - SUVAJ
OSNOVNA ŠKOLA GORNJA ILOVA - MITRIĆI-PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA GRABIK ILOVA - PRNJAVOR
DRUŠTVENI DOM MAĆINO BRDO - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA PEČENEG ILOVA - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA 1, GORNJI SMRTIĆI - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA DONJI SMRTIĆI - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI PALAČKOVCI
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI PALAČKOVCI
OSNOVNA ŠKOLA NASEOBINA LIŠNJA
DRUŠTVENI DOM ČORLE - PRNJAVOR
DRUŠTVENI DOM LIŠNJA - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA POTOČANI - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA HRVAĆANI - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA CRKVENA - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA KOKORI - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA DONJI VIJAČANI - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI VIJAČNI
OSNOVNA ŠKOLA PRISOJE
DRUŠTVENI DOM ŠARINCI
OSNOVNA ŠKOLA VRŠANI - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA GORNJA MRAVICA - PRNJAVOR
OSNOVNA ŠKOLA DRENOVA - PRNJAVOR
MUZIČKA ŠKOLA
DOM KULTURE
OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA
CIGLANA RATKOVAC
OSNOVNA ŠKOLA BRANKO ĆOPIĆ
DOM ZDRAVLJA, UL KARAÐORÐEVA, DERVENTA
ZAVOD ZA SLIJEPA I SLABOVIDA LICA, UL.STEVANA NEMA
ŠUMARIJA UL.1.MAJA DERVENTA
DJEČIJE OBDANIŠTE, UL. MLADENA STOJANOVIĆA
PAVLOVIĆ INTERNACIONAL BANKA, UL. M.B.BELOG DERVEN
FOND ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UL.M.STOJANOVIĆA DERVENTA
OŠ NIKOLA TESLA TRG OSLOBOÐENJA DERVENTA
FOND PIO, UL.CARA LAZARA DERVENTA
OŠ 19 APRIL UL.SVETOG SAVE DERVENTA
STRUČNA ŠKOLA ZA RADNIČKA ZANIMANJA, UL. SVETOG SA
OŠ 19 APRIL , AGIĆI
OŠ MIŠKOVCI
OŠ 19. APRIL AGIĆI
OŠ 19. APRIL AGIĆI
OŠ TRSTENCI
OŠ G. KALENDEROVCI
OŠ GORNJI DETLAK
OŠ DRIJEN
OŠ MALICA
OŠ ÐORÐO PANZALOVIĆ OSINJA
OŠ ÐORÐO PANZALOVIĆ OSINJA
OŠ GORNJI CERANI
OŠ GORNJI CERANI
OŠ POJEZNA
DOM KULTURE CRNČA
BIBLIOTEKA MALA SOČANICA
OŠ VELIKA SOČANICA
OŠ BOSANSKI LUŽANI
OŠ VIŠNJIK GORNJI
MJESNA ZAJEDNICA GORNJA LUPLJANICA
OŠ KOSTREŠ
BOSANSKI DUBOČAC - PRIVATNA KUĆA
OŠ POLJE
PRIVATNA KUĆA MATKOVIĆ MARKA - ŠESTI KILOMETAR
DOM ZDRAVLJA UL. KARAÐORÐEVA
OŠ NIKOLA TESLA, TRG OSLOBOÐENJA
OŠ 19 APRIL, UL. SVETOG SAVE
ZGRADA POŠTE BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
FABRIKA METAL EMAJL BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
STRUČNA SLUŽBA MJESNIH ZAJEDNICA - SME BOSANSKI BR
STARA OSNOVNA ŠKOLA BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
LAMELE , OPŠTINSKI SINDIKAT BOSANSKI BROD/SRPSKI
SREDNJA ŠKOLA NIKOLA TESLA BOSANSKI BROD/SRPSKI BR
OŠ BOŠKO BUHA BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
OŠ BOŠKO BUHA BOSANSKI BROD/SRPSKI BROD
STARA OSNOVNA ŠKOLA BRODSKO POLJE
OŠ KLAKAR DONJI
OŠ KLAKAR DONJI
OŠ KLAKAR GORNJI
OŠ VINSKA
OMLADINSKI DOM ZARIĆI LIJEŠĆE
OŠ LIJEŠĆE
MJESNI URED SIJEKOVAC
KUĆA ALENA DRAGOSAVA ZBORIŠTE
LOVAČKI DOM , BARICA
OŠ KOLIBE GORNJE
OSNOVNA ŠKOLA NOVO SELO
OŠ PARK ODŽAK
OŠ VLADIMIR NAZOR ODŽAK
SŠC PERO ZEČEVIĆ ODŽAK
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI SVILAJ
OŠ PRUD
OŠ GORNJA DUBICA
OŠ POTOČANI
OŠ POSAVSKA MAHALA
OŠ PARK ODŽAK
OŠ V.NAZOR ODŽAK
OŠ P.ZEČEVIĆ ODŽAK
DOM KULTURE ODŽAK
OŠ POTOČANI
OŠ PRUD
OSNOVNA ŠKOLA , ALEKSA ŠANTIĆ , JAKEŠ
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ GNIONICA
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ JOŠAVA
KUĆA ANTONIĆ MILUTINA - JEZERO
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ , MODRIČKI LUG
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ, PEĆNIK
OSNOVNA ŠKOLA ALEKSA ŠANTIĆ, JAKEŠ
OSNOVNA ŠKOLA , BRAĆE RADIĆA , DOMALJEVAC
HRVATSKI KULTURNI CENTAR , DOMALJEVAC
PROSTORIJA MJESNOG ODBORA BAZIK
PROSTORIJE MJESNOG ODBORA GREBNICE
ZGRADA ELEKTRODISTRIBUCIJE
DOM PENZIONERA
RESTORAN PREDUZEČA BUDUĆNOST
OSNOVNA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA
DOM KULTURE
OSNOVNA ŠKOLA
DOM KULTURE
DOM KULTURE
DOM KULTURE
DOM KULTURE
DOM KULTURE
DOM KULTURE
DOM KULTURE
REON NOVO SELO
DOM KULTURE
DOM KULTURE
DOM KULTURE
DOM KULTURE
DOM KULTURE
DOM KULTURE
ORAŠJE , KINO DVORANA , PREDVORJE , UL.5 BR.26
ORAŠJE ,GRADSKO KINO - SALA, UL.5 BR.26
UGLJARA , DOM MLADEŽI
DONJA MAHALA , VATROGASNI DOM , ŠKOLSKA 31
OSNOVNA ŠKOLA - ŠKOLSKA 33 , DONJA MAHALA
PROSTORIJE MZ TOLISA , VLADIMIRA NAZORA 216
ČITAONICA , ORŠOLIĆI , VLADIMIRA NAZORA 338
OSNOVNA ŠKOLA , KOSTRČ BR.345
OŠ MATIĆI 1, OSLOBOÐENJA 1
OMLADINSKI DOM - BOK , DOMOBRANSKA 43
ČITAONICA , MATIJAŠEVIĆI, S.RADIĆA BB- OŠTRA LUKA
OSNOVNA ŠKOLA OŠTRA LUKA, ŠKOLSKA 22
PROSTORIJE MO VIDOVICE , J.B.JELAČIĆA 75
OSNOVNA ŠKOLA , PODRUČNA - KOPANICE
GRADSKO KINO, PREDVORJE 2, V ULICA 26
OŠ SPORTSKA SALA, ŠKOLSKA 33
OŠ MATIĆI 2, OSLOBOÐENJA 1
OSNOVNA ŠKOLA , DONJI ŽABAR
MJESNA ZAJEDNICA DONJE POLJE
OSNOVNA ŠKOLA , LONČARI
OSNOVNA ŠKOLA ČOVIĆ POLJE
KINO SALA SVETOSAVSKA
KINO SALA SVETOSAVSKA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA , UL.CARA LAZARA BB, MODR
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA UL. CARA LAZARA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA UL. CARA LAZARA
OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA UL. CARA LAZARA
OSNOVNA ŠKOLA SUTJESKA UL. MAKSIMA GORKOG
SŠC MODRIČA
POLJOPRIVREDNO DOBRO MODRIČA
KANCELARIJA MZ MODRIČA 5
KANCELARIJA MZ MODRIČA 4
OSNOVNA ŠKOLA BABEŠNICA
OSNOVNA ŠKOLA BOTAJICA
OSNOVNA ŠKOLA KLADARI DONJI
DOM KULTURE DOBRINJA
DUGO POLJE VAROŠ
DUGO POLJE CENTAR
DUGO POLJE KUTLOVAC
OSNOVNA ŠKOLA GAREVAC
OSNOVNA ŠKOLA , TOLISA
OSNOVNA ŠKOLA , KRČEVLJANI
DOM KULTURE KLADARI GORNJI
DOM KULTURE KOPRIVNA
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNSKA TREBAVA
OSNOVNA ŠKOLA TAREVCI
DOM KULTURE MILOŠEVAC
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA MILOŠEVAC
VIKEND KUĆA PETROVIĆ GORDANA
OSNOVNA ŠKOLA G RIJEČANI
OSNOVNA ŠKOLA SKUGRIĆ
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SKUGRIĆ
OSNOVNA ŠKOLA MIŠIĆI
OSNOVNA ŠKOLA BRIJESTOVO
OSNOVNA ŠKOLA VRANJAK 1
OSNOVNA ŠKOLA - RAJSKA
OSNOVNA ŠKOLA ""HASAN KIKIĆ"" - VIDA 1
OSNOVNA ŠKOLA - GORNJI LUKAVAC
OSNOVNA ŠKOLA - KEREP
DRUŠTVENI DOM - JELOVČE SELO
OSNOVNA ŠKOLA - ZELINJA DONJA
OSNOVNA ŠKOLA - ZELINJA SREDNJA
OSNOVNA ŠKOLA - DONJA MEÐIÐA
OSNOVNA ŠKOLA - GORNJA MEÐIÐA
OSNOVNA ŠKOLA - BIBEROVO POLJE
OSNOVNA ŠKOLA - VUČKOVCI
OSNOVNA ŠKOLA - VUČKOVCI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
OSNOVNA ŠKOLA - KAMBERI
DRUŠTVENI DOM - MIONICA CENTAR
OSNOVNA ŠKOLA - MAHMUT MAHALA
OSNOVNA ŠKOLA - " SAFET BEG-BAŠAGIĆ "
OSNOVNA ŠKOLA - " SAFET BEG-BAŠAGIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA - " IVAN GORAN KOVAČIĆ "
DRUŠTVENI DOM - SVIRAC
DRUŠTVENI DOM - VAROŠ
FABRIKA DUHANA - GRADAČAC
OSNOVNA ŠKOLA - SIBOVAC
OSNOVNA ŠKOLA - DONJE LEDENICE
DRUŠTVENI DOM - VIDA 2
OSNOVNA ŠKOLA - HRGOVI DONJI
DRUŠTVENI DOM - SRNICE GORNJE
OSNOVNA ŠKOLA - NOVALIĆI
OSNOVNA ŠKOLA - " SAFET BEG-BAŠAGIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA - " IVAN GORAN KOVAČIĆ "
OSNOVNA ŠKOLA - " IVAN GORAN KOVAČIĆ"
FABRIKA DUHANA - GRADAČAC
DRUŠTVENI DOM - SVIRAC
"OSNOVNA ŠKOLA ""VASO PELAGIĆ"" PELAGIĆEVO"
ZGARADA MERKUR
ČITAONICA KLADUŠA PELAGIĆEVO
ČITAONICA ĆENDIĆI PELAGIĆEVO
OSNOVNA ŠKOLA BLAŽEVAC
PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE POREBRICE
PRODAVNICA TRIVIĆ ILIJE, SAMAREVAC
OSNOVNA ŠKOLA TUZLANI, GORNJA TRAMOŠNICA
POSLOVNI OBJEKAT MULAOMEROVIĆ AMIRA
ZGRADA AMBULANTE, TURIĆ
OMLADINSKI DOM, UL.VUKA KARADŽIĆA
O.Š. JOVAN DUČIĆ, UL. SRPSKE VOJSKE 104
M.Z. GALAC
O.Š. JOVAN DUČIĆ, UL. SRPSKE VOJSKE 104
M.Z. VUK KARADŽIĆ
FK SLOGA-TOMBAK
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR BEGZADIĆ OSMANA, UL. 27.
M.Z. BOGDANOVIĆI, UL.ÐURE DANIČIĆA 111
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI BAJE STANIŠIĆA 1
M.Z. FILIP VIŠNJIĆ, UL.FILIPA VIŠNJIĆA 17
M.Z. FILIP VIŠNJIĆ, UL.FILIPA VIŠNJIĆA 17
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE,UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. VUK KARADŽIĆ, UL. VOJVODE STEPE 4
O.Š. VUKA KARADŽIĆ - MALA, UL. RAČANSKA 20
SPORTSKA DVORANA, UL.RAČANSKA 96
SPORTSKA DVORANA, UL.RAČANSKA 96
O.Š. VUKA KARADŽIĆ - MALA, UL. RAČANSKA 20
VATROGASNI DOM, UL.MAJEVIČKA 99
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR, ULICA MILOŠA OBILIĆA
ZGRADA MEÐEŠANKA, UL. RAJE BANJIČIĆA 69
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
O.Š. SVETI SAVO, UL. SVETOG SAVE 24
ZGRADA EDP.ELEKTRO - BIJELJINA, UL.MAJEVIČKA 97
POSLOVNI PROSTOR-UGOSTITELJSKI OBJEKAT - DUŠKA -,
SOKOLSKI DOM, UL. KNEZ IVO OD SEMBERIJE 2
SOKOLSKI DOM, UL. KNEZ IVO OD SEMBERIJE 2
VATROGASNI DOM, UL. ZMAJ JOVINA 2, JANJA
FK SLOGA - TOMBAK
VATROGASNI DOM, UL. ZMAJ JOVINA 2, JANJA
PROSTORIJE MZ, UL. BRAĆE LAZIĆ 127, JANJA
O.Š. MEŠA SELIMOVIĆ, UL. KARAÐORÐEVA 250, JANJA
O.Š. MEŠA SELIMOVIĆ, UL. KARAÐORÐEVA 250, JANJA
PROSTORIJE MZ JANJA, UL. KOSOVSKA 65
O.Š. MEŠA SELIMOVIĆ, UL. KARAÐORÐEVA 250, JANJA
ČITAONICA MZ JANJA, UL.KARAÐORÐEVA 112
O.Š. MEŠA SELIMOVIĆ, UL. KARAÐORÐEVA 250, JANJA
HASE, OSNOVNA ŠKOLA
OBRIJEŽ, ČITAONICA U MZ
AMAJLIJE, O.Š.
BALATUN, DOM KULTURE
BANJICA, MJESNA ZAJEDNICA
O.Š. NOVO NASELJE, PARISKE KOMUNE
BATKOVIĆ-CENTAR, O.Š.
BATKOVIĆ-CENTAR, O.Š.
BATKOVIĆ-CENTAR, O.Š.
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE, UL. NEZNANIH JUNAKA
DOM KULTURE GOJSOVAC
SPORTSKA DVORANA, UL. RAČANSKA 96
BJELOŠEVAC, O.Š.(STARA)
LJELJENČA, ČITAONICA, MZ
DONJI BRODAC, DOM KULTURE
DONJA BUKOVICA, DOM KULTURE
GLAVIČORAK, DOM KULTURE
GORNJA BUKOVICA, O.Š.
VATROGASNI DOM, UL. MAJEVIČKA 99
O.Š. ČARDAČINE
O.Š. CRNJELOVO DONJE - ÐUKIĆI
O.Š. CRNJELOVO DONJE - ÐUKIĆI
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI DUŠANA RADOVIĆA
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI DUŠANA RADOVIĆA
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI KRALJA DRAGUTINA
PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR U ULICI KRALJA DRAGUTINA
O.Š. DVOROVI
O.Š. DVOROVI
GORNJE CRNJELOVO-LOPANDIĆI, DOM KULTURE
GORNJE CRNJELOVO-LOPANDIĆI, DOM KULTURE
DONJA ČAÐAVICA, DOM KULTURE
O.Š. BRODAC GORNJI
GORNJA ČAÐAVICA, O.Š.
SREDNJA ČAÐAVICA, O.Š.
ČARDAČINE,O.Š.
ČENGIĆ, DOM KULTURE
DAZDAREVO,O.Š.(STARA)
TRIJEŠNICA, ČITAONICA U MZ
DONJI DRAGALJEVAC, DOM KULTURE
GORNJI DRAGALJEVAC, O.Š.
SREDNJI DRAGALJEVAC, O.Š.
DVOROVI, DOM KULTURE
DVOROVI, DOM KULTURE
KRIVA BARA, ČITAONICA U MZ
GLAVIČICE, O.Š.
BATAR, PROSTORIJE MZ
GLOGOVAC, O.Š.
JOHOVAC, PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR MIKE MILOŠEVIĆA
LJESKOVAC, MZ
DONJI MAGNOJEVIĆ, DOM KULTURE
GORNJI MAGNOJEVIĆ, DOM KULTURE
SREDNJI MAGNOJEVIĆ, O.Š.
MEÐAŠI, DOM KULTURE
MODRAN,O.Š.
OSTOJIĆEVO, PROSTORIJE FK
PATKOVAČA, O.Š.
PATKOVAČA, O.Š.
PATKOVAČA, O.Š.
GOLO BRDO, ČITAONICA MZ
PIPERCI, PROSTORIJE MZ
POPOVI, DOM KULTURE
PUČILE, O.Š.
SUHO POLJE, O.Š.
O.Š. ULICA NIKOLE TESLE JANJA
O.Š. ULICA NIKOLE TESLE JANJA
TRNJACI, DOM KULTURE
O.Š. VELIKA OBARSKA - NOVA ŠKOLA
O.Š. VELIKA OBARSKA - NOVA ŠKOLA
O.Š. VELIKA OBARSKA - NOVA ŠKOLA
ZGRADA MEÐAŠANKA, UL. RAJE BANJIČIĆA 69
O.Š. VUK KARADŽIĆ (MALA), UL. RAČANSKA 20
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE, UL. NEZNANIH JUNAKA
VELINO SELO, PROSTORIJE MZ
VRŠANI, DOM KULTURE
O.Š. KNEZ IVO OD SEMBERIJE, UL. NEZNANIH JUNAKA
O.Š. JOVAN DUČIĆ, UL. SRPSKE VOJSKE 104
SREDNJI ZAGONI, O.Š.
SREDNJI ZAGONI, O.Š.
SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA,BOSANSKI PETROVAC
OSNOVNA ŠKOLA 14.SEPTEMBAR,BOSANSKI PETROVAC
OSNOVNA ŠKOLA KRNJEUŠA
OSNOVNA ŠKOLA BUKOVAČA
OSNOVNA ŠKOLA SMOLJANA
OSNOVNA ŠKOLA KOLUNIĆ
OSNOVNA ŠKOLA BRAVSKO
OSNOVNA ŠKOLA BJELAJ
OSNOVNA ŠKOLA VRTOČE
OSNOVNA ŠKOLA SUVAJA
OSNOVNA ŠKOLA VOÐENICA
SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA 2, BOSANSKI PETROVAC
OSNOVNA ŠKOLA 14. SEPTEMBAR 2 BOSANSKI PETROVAC
OSNOVNA ŠKOLA DRINIĆ
HOTEL SANUS - TRG LJILJANA BB
HOTEL SANUS-TRG LJILJANA BB
O.Š. HASAN-BEG ČEKIĆ ČEKO
"ZGRADA ""ALEMA"" BUL. 7.KORPUSA"
ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI
ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI
"DJEČIJI VRTIĆ ""KRAIŠKA SUZA"""
"GIMNAZIJA ""HASAN KIKIĆ"""
"SMŠ ""AMIR ŽILIĆ"""
O.Š. 7.KORPUS
O.Š. 7. KORPUS
O.Š. U ZDENI
O.Š. U ZDENI
DOM U POBRIJEŽJU
DOM U DŽEVARU
O.Š. U STAROM MAJDANU
O.Š. U HUSIMOVCIMA
DOM U DEMIŠEVCIMA
"O.Š. ""SKENDER KULENOVIĆ"""
"O.Š. ""SKENDER KULENOVIĆ"""
O.Š. U GORNJEM KAMENGRADU
O.Š. U OKREČU
"O.Š. ""FAJTOVCI"""
O.Š. U MODROJ
O.Š. U SKUCANOM VAKUFU
KUĆA REKANOVIĆ FERIDA
DOM U LUŠCI PALANCI
"O.Š. ""ARIF HUKANOVIĆ"" VRHPOLJE"
O.Š. U HRUSTOVU
O.Š. U TOMINI
O.Š. U KIJEVU
O.Š. U ČAPLJU
PROSTORIJE MZ ŠEHOVCI
O.Š. U TRNOVI
DOM U PODLUGU
STARA OSNOVN A ŠKOLA OŠTRA LUKA
OSNOVNA ŠKOLA USORCI
OSNOVNA ŠKOLA BUDIMLIĆ JAPRA
OSNOVNA ŠKOLA BATKOVCI
OSNOVNA ŠKOLA DONJA KOZICA
OSNOVNA ŠKOLA GORNJA TRAMOŠNJA
OSNOVNA ŠKOLA KOPRIVNA
PRIVATNA KUĆA , BRAĆE KUKRIKA 14
"BUL. VOJV. S. STEPANOVIĆA 204, KAFE BAR ""PIDO"""
DUJKA KOMLJENOVIĆA95- PRIVATNA KUĆA
"OŠ""VOJISLAV ILIĆ"""
"OŠ ""MIROSLAV ANTIĆ"""
MJESNA ZAJEDNICA BOČAC
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ.1, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ.2, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ.3, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ. 4, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ. 5, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ "" VUK KARADŽIĆ"" - UČ. 6, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" -UČ. 7, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""BRANKO ĆOPIĆ"" - UČ.1, MIŠE STUPARA BR. 24"
"OŠ ""BRANKO ĆOPIĆ"" - UČ. 2, MIŠE STUPARA BR. 24"
"OŠ ""BRANKO ĆOPIĆ"" - UČ. 3, MIŠE STUPARA BR. 24"
"OŠ ""BRANKO ĆOPIĆ"" - UČ. 4, MIŠE STUPARA BR. 24"
MJESNA ZAJEDNICA LAZAREVO I, V/S, V. OSTROŠKOG 76
MJESNA ZAJEDNICA LAZAREVO I, M/S, V. OSTROŠKOG 76
"OŠ ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 1, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 2, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 3, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 4, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 5, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ ""I. G. KOVAČIĆ"" - UČ. 1, MARKA LIPOVCA 1"
"OŠ ""I. G. KOVAČIĆ"" - UČ. 2, MARKA LIPOVCA 1"
"OŠ ""I. G. KOVAČIĆ"" - UČ. 3, MARKA LIPOVCA 1"
MJESNA ZAJEDNICA LAZAREVO IV, V/S, Ž. KOLONIJA 21
MJESNA ZAJEDNICA LAZAREVO IV, M/S, Ž. KOLONIJA 21
GIMNAZIJA - HOL, ZMAJ JOVINA 13
MZ BULEVAR, M/S, BRAĆE MAŽAR I MAJKE MARIJE 111
GIMNAZIJA - HOL, ZMAJ JOVINA 13
GIMNAZIJA - UČ. 1, ZMAJ JOVINA 13
"OŠ ""JOVAN CVIJIĆ"" - UČ. 1, ÐURE JAKŠIĆA 12"
MZ CENTAR, V/S, ALEJA SVETOG SAVE 30
MZ CENTAR, V/S, ALEJA SVETOG SAVE 30
MZ CENTAR, M/S, ALEJA SVETOG SAVE 30
RADNIČKI UNIVERZITET, SIME ŠOLAJE 1
EKONOMSKA ŠKOLA, - UČ. 1, KRALJA ALFONSA DŽIII 34
EKONOMSKA ŠKOLA, - UČ. 2, KRALJA ALFONSA DŽIII 34
EKONOMSKA ŠKOLA, - UČ. 3, KRALJA ALFONSA DŽIII 34
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, SAVE MRKALJA 14
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, SAVE MRKALJA 14
"OŠ ""IVO ANDRIĆ"" - UČ. 1, BRANKA RADIČEVIĆA 16"
"OŠ ""IVO ANDRIĆ"" - UČ. 2, BRANKA RADIČEVIĆA 16"
"OŠ ""IVO ANDRIĆ"" - UČ. 3, BRANKA RADIČEVIĆA 16"
"OŠ ""IVO ANDRIĆ"" - UČ. 4, BRANKA RADIČEVIĆA 16"
PIO, SALA 1, ZDRAVE KORDE BB
PIO, SALA 2, ZDRAVE KORDE BB
VATROGASNI DOM, HVARSKA 4
"OŠ""JOVAN CVIJIĆ"" - UČ. 2, ÐURE JAKŠIĆA 12"
MJESNA ZAJEDNICA ČESMA, SALA 1, PETRA VELIKOG 30
MJESNA ZAJEDNICA ČESMA, SALA 2, PETRA VELIKOG 30
"OŠ ""STANKO RAKITA"" - UČ. 1, TEŠANA PODRUGOVIĆA BB"
"OŠ ""STANKO RAKITA"" - UČ. 2, TEŠANA PODRUGOVIĆA BB"
"OŠ ""BRANISLAV NUŠIĆ"" - UČ. 1, DONJA KOLA"
"OŠ""BRANISLAV NUŠIĆ"" - UČ. 2, DONJA KOLA"
"OŠ ""DESANKA MAKSIMOVIĆ"" UČ. 1 , 2. DRAGOČAJ"
"OŠ ""DESANKA MAKSIMOVIĆ"" UČ. 1 , 2. DRAGOČAJ"
DRUŠTVENE PROSTORIJE RAMIĆI
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" BARLOVCI"
"OŠ ""MIROSLAV ANTIĆ"" DONJI PERVAN"
"OŠ ""MIROSLAV ANTIĆ"" SUBOTICA"
"OŠ ""ĆIRILO I METODIJE"" GORNJA PISKAVICA"
"OŠ""MILAN RAKIĆ"" - UČ.1, K.K. ŽRTAVA 59"
"OŠ ""MILAN RAKIĆ"" - UČ.2, K.K. ŽRTAVA 59"
"OŠ ""B. NUŠIĆ"" - UČ. 1, MANJAČKIH USTANIKA 32"
"OŠ "" B. NUŠIĆ"" - UČ. 2, MANJAČKIH USTANIKA 32"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 1, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ.2, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 3, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 4, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 5, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 6, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z..J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 7, BRANKA ZAGORCA 1"
DOM KULTURE, SALA 1, 2, POTKOZARJE
DOM KULTURE, SALA 1, 2, POTKOZARJE
"OŠ ""MILAN RAKIĆ"" UČ. 1, 2 KARANOVAC"
"OŠ ""MILAN RAKIĆ"" UČ. 1, 2 KARANOVAC"