BANJA LUKA  BIRAČKA MJESTA
 
UKUPNI REZULTATI ZA BANJA LUKA
 
Biračko mjesto Naziv biračkog mjesta Lokacija
PRIVATNA KUĆA , BRAĆE KUKRIKA 14
"BUL. VOJV. S. STEPANOVIĆA 204, KAFE BAR ""PIDO"""
DUJKA KOMLJENOVIĆA95- PRIVATNA KUĆA
"OŠ""VOJISLAV ILIĆ"""
"OŠ ""MIROSLAV ANTIĆ"""
MJESNA ZAJEDNICA BOČAC
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ.1, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ.2, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ.3, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ. 4, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" - UČ. 5, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ "" VUK KARADŽIĆ"" - UČ. 6, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""VUK KARADŽIĆ"" -UČ. 7, SAVE KOVAČEVIĆA BB"
"OŠ ""BRANKO ĆOPIĆ"" - UČ.1, MIŠE STUPARA BR. 24"
"OŠ ""BRANKO ĆOPIĆ"" - UČ. 2, MIŠE STUPARA BR. 24"
"OŠ ""BRANKO ĆOPIĆ"" - UČ. 3, MIŠE STUPARA BR. 24"
"OŠ ""BRANKO ĆOPIĆ"" - UČ. 4, MIŠE STUPARA BR. 24"
MJESNA ZAJEDNICA LAZAREVO I, V/S, V. OSTROŠKOG 76
MJESNA ZAJEDNICA LAZAREVO I, M/S, V. OSTROŠKOG 76
"OŠ ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 1, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 2, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 3, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 4, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ""BORA STANKOVIĆ"" - UČ. 5, IVANA KOSANČIĆA 2"
"OŠ ""I. G. KOVAČIĆ"" - UČ. 1, MARKA LIPOVCA 1"
"OŠ ""I. G. KOVAČIĆ"" - UČ. 2, MARKA LIPOVCA 1"
"OŠ ""I. G. KOVAČIĆ"" - UČ. 3, MARKA LIPOVCA 1"
MJESNA ZAJEDNICA LAZAREVO IV, V/S, Ž. KOLONIJA 21
MJESNA ZAJEDNICA LAZAREVO IV, M/S, Ž. KOLONIJA 21
GIMNAZIJA - HOL, ZMAJ JOVINA 13
MZ BULEVAR, M/S, BRAĆE MAŽAR I MAJKE MARIJE 111
GIMNAZIJA - HOL, ZMAJ JOVINA 13
GIMNAZIJA - UČ. 1, ZMAJ JOVINA 13
"OŠ ""JOVAN CVIJIĆ"" - UČ. 1, ÐURE JAKŠIĆA 12"
MZ CENTAR, V/S, ALEJA SVETOG SAVE 30
MZ CENTAR, V/S, ALEJA SVETOG SAVE 30
MZ CENTAR, M/S, ALEJA SVETOG SAVE 30
RADNIČKI UNIVERZITET, SIME ŠOLAJE 1
EKONOMSKA ŠKOLA, - UČ. 1, KRALJA ALFONSA DŽIII 34
EKONOMSKA ŠKOLA, - UČ. 2, KRALJA ALFONSA DŽIII 34
EKONOMSKA ŠKOLA, - UČ. 3, KRALJA ALFONSA DŽIII 34
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, SAVE MRKALJA 14
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, SAVE MRKALJA 14
"OŠ ""IVO ANDRIĆ"" - UČ. 1, BRANKA RADIČEVIĆA 16"
"OŠ ""IVO ANDRIĆ"" - UČ. 2, BRANKA RADIČEVIĆA 16"
"OŠ ""IVO ANDRIĆ"" - UČ. 3, BRANKA RADIČEVIĆA 16"
"OŠ ""IVO ANDRIĆ"" - UČ. 4, BRANKA RADIČEVIĆA 16"
PIO, SALA 1, ZDRAVE KORDE BB
PIO, SALA 2, ZDRAVE KORDE BB
VATROGASNI DOM, HVARSKA 4
"OŠ""JOVAN CVIJIĆ"" - UČ. 2, ÐURE JAKŠIĆA 12"
MJESNA ZAJEDNICA ČESMA, SALA 1, PETRA VELIKOG 30
MJESNA ZAJEDNICA ČESMA, SALA 2, PETRA VELIKOG 30
"OŠ ""STANKO RAKITA"" - UČ. 1, TEŠANA PODRUGOVIĆA BB"
"OŠ ""STANKO RAKITA"" - UČ. 2, TEŠANA PODRUGOVIĆA BB"
"OŠ ""BRANISLAV NUŠIĆ"" - UČ. 1, DONJA KOLA"
"OŠ""BRANISLAV NUŠIĆ"" - UČ. 2, DONJA KOLA"
"OŠ ""DESANKA MAKSIMOVIĆ"" UČ. 1 , 2. DRAGOČAJ"
"OŠ ""DESANKA MAKSIMOVIĆ"" UČ. 1 , 2. DRAGOČAJ"
DRUŠTVENE PROSTORIJE RAMIĆI
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" BARLOVCI"
"OŠ ""MIROSLAV ANTIĆ"" DONJI PERVAN"
"OŠ ""MIROSLAV ANTIĆ"" SUBOTICA"
"OŠ ""ĆIRILO I METODIJE"" GORNJA PISKAVICA"
"OŠ""MILAN RAKIĆ"" - UČ.1, K.K. ŽRTAVA 59"
"OŠ ""MILAN RAKIĆ"" - UČ.2, K.K. ŽRTAVA 59"
"OŠ ""B. NUŠIĆ"" - UČ. 1, MANJAČKIH USTANIKA 32"
"OŠ "" B. NUŠIĆ"" - UČ. 2, MANJAČKIH USTANIKA 32"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 1, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ.2, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 3, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 4, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 5, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z.J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 6, BRANKA ZAGORCA 1"
"OŠ ""Z..J.JOVANOVIĆ"" - UČ. 7, BRANKA ZAGORCA 1"
DOM KULTURE, SALA 1, 2, POTKOZARJE
DOM KULTURE, SALA 1, 2, POTKOZARJE
"OŠ ""MILAN RAKIĆ"" UČ. 1, 2 KARANOVAC"
"OŠ ""MILAN RAKIĆ"" UČ. 1, 2 KARANOVAC"
"OŠ ""MLADEN STOJANOVIĆ"" KMEĆANI"
DRUŠTVENI DOM, SALA 1, 2, KOLA
DRUŠTVENI DOM, SALA 1, 2, KOLA
MJESNA ZAJEDNICA KRMINE
MJESNA ZAJEDNICA KRUPA NA VRBASU
"OŠ ""VOJISLAV ILIĆ"" LEDENICE"
MJESNA ZAJEDNICA LAUŠ, SALA 1, KARAÐORÐEVA 61
MJESNA ZAJEDNICA LAUŠ, SALA 2, KARAÐORÐEVA 61
ENERGOMONT, KARAÐORÐEVA 2
"OŠ ""SVETI SAVA"" - UČ. 1, LAUŠ, UŽIČKA BB"
"OŠ ""SVETI SAVA"" - UČ. 2, LAUŠ, UŽIČKA BB"
"OŠ ""SVETI SAVA"" - UČ. 3, LAUŠ, UŽIČKA BB"
"OŠ ""SVETI SAVA"" - UČ. 4, LAUŠ, UŽIČKA BB"
"OŠ ""SVETI SAVA"" UČ. 5, LAUŠ, UŽIČKA BB"
"OŠ ""SVETI SAVA"" UČ. 6, LAUŠ, UŽIČKA BB"
TVORNICA KOŽE, KARAÐORÐEVA 318
"OŠ ""MILAN RAKIĆ"" LJUBAČEVO"
"OŠ ""P.P.NJEGOŠ"" - UČ.1, B.V.S.STEPANOVIĆA 28"
"OŠ""P.P.NJEGOŠ"" -UČ.2, B.V.S.STEPANOVIĆA 28"
"OŠ ""P.P.NJEGOŠ"" - UČ.3, B.V.S.STEPANOVIĆA 28"
"OŠ ""P.P.NJEGOŠ"" - UČ. 4, B.V.S.STEPANOVIĆA 28"
"ÐAČKI DOM ""V.MASLEŠA"", S-1, B.V.S. STEPANOVIĆA 22"
"ÐAČKI DOM ""V.MASLEŠA"",S-2, B.V.S.STEPANOVIĆA 22"
"OŠ""DOSITEJ OBRADOVIĆ"" - UČ.1, MIRKA KOVAČEVIĆA 27"
"OŠ""DOSITEJ OBRADOVIĆ"" - UČ.2, MIRKA KOVAČEVIĆA 27"
"OŠ""DOSITEJ OBRADOVIĆ"" - UČ. 3, MIRKA KOVAČEVIĆA 27"
"OŠ""DOSITEJ OBRADOVIĆ"" - UČ. 4, MIRKA KOVAČEVIĆA 27"
"OŠ""DOSITEJ OBRADOVIĆ"" - UČ. 5, MIRKA KOVAČEVIĆA 27"
SPORTSKA DVORANA OBILIĆEVO, S-1, CARICE MILICE BB
SPORTSKA DVORANA OBILIĆEVO, S-2, CARICE MILICE BB
SPORTSKA DVORANA OBILIĆEVO, S-3, CARICE MILICE BB
MJESNA ZAJEDNICA OBILIĆEVO, CARA LAZARA 20
OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ"-UČ.6, MIRKA KOVAČEVIĆA 27
OŠ"DOSITEJ OBRADOVIĆ"-UČ.7, MIRKA KOVAČEVIĆA 27
MJESNA ZAJEDNICA BORKOVIĆI
PRODAVNICA PLAZMA SLAVIĆKA
MJESNA ZAJEDNICA BRONZANI MAJDAN
"OŠ""MLADEN STOJANOVIĆ"" MELINA"
"OŠ ""MLADEN STOJANOVIĆ"" OBROVAC"
"OŠ ""JANKO VESELINOVIĆ"" - UČ. 1, 2, MIŠIN HAN"
"OŠ ""JANKO VESELINOVIĆ"" - UČ. 1, 2, MIŠIN HAN"
MJESNA ZAJEDNICA MOTIKE, SALA 1, 2, MOTIKE
MJESNA ZAJEDNICA NOVA VAROŠ, V/S, S. MOKRANJCA A
"OŠ ""G.S.RAKOVASKI"" - UČ. 1, DRAGIŠE VASIĆA 29"
"OŠ ""G.S.RAKOVASKI"" - UČ.2,3, DRAGIŠE VASIĆA 29"
"OŠ ""G.S.RAKOVASKI"" - UČ.2,3, DRAGIŠE VASIĆA 29"
MJESNA ZAJEDNICA PAPRIKOVAC, RANKA ŠIPKE 33
ŠKOLA ZA SLUŠNO OŠTEĆENE - UČ.1,. J. RAŠKOVIĆA 28
ŠKOLA ZA SLUŠNO OŠTEĆENE - UČ.2, J. RAŠKOVIĆA 28
ŠKOLA ZA SLUŠNO OŠTEĆENE -UČ. 3, J. RAŠKOVIĆA 28
ZAVOD ZA DISTROFIČARE, SALA 1, VOJVOÐANSKA BB
ZAVOD ZA DISTROFIČARE, SALA 2, VOJVOÐANSKA BB
KUĆA PALAČKOVIĆ , KRALJA ALEKSANDRA I KARAÐ.122
"OŠ ""MILOŠ CRNJANSKI"" - UČ.1, ZORE KOVAČEVIĆ BB"
"OŠ ""MILOŠ CRNJANSKI"" - UČ. 2, ZORE KOVAČEVIĆ BB"
"OŠ ""MILOŠ CRNJANSKI"" - UČ.3, ZORE KOVAČEVIĆ BB"
"OŠ ""MILOŠ CRNJANSKI"" - UČ. 4, ZORE KOVAČEVIĆ BB"
"OŠ ""ĆIRILO I METODIJE"" - UČ. 1,2. DONJA PISKAVICA"
"OŠ ""ĆIRILO I METODIJE"" - UČ. 1,2. DONJA PISKAVICA"
"OŠ""ĆIRILO I METODIJE"" RADOSAVSKA"
MJESNA ZAJEDNICA PRIJAKOVCI
"OŠ ""BRANISLAV NUŠIĆ"" REKAVICE - 1"
"OŠ ""VOJISLAV ILIĆ"" REKAVICE II"
MJESNA ZAJEDNICA ROSULJE, V/S, . M. STOJANOVIĆA 10
MJESNA ZAJEDNICA ROSULJE, M/S, M. STOJANOVIĆA 10
"OŠ ""ALEKSA ŠANTIĆ"" - UČ.1, TRIVE AMELICE 24"
"OŠ ""ALEKSA ŠANTIĆ"" - UČ. 2, TRIVE AMELICE 24"
"OŠ ""ALEKSA ŠANTIĆ"" - UČ.3, TRIVE AMELICE 24"
"DOM ""I.G.KOVAČIĆ"", UL. I.G.KOVAČIĆA 46"
DRUŠTVENI DOM SARAČICA
"OŠ ""SVETI SAVA"" PAVLOVAC"
"OŠ ""SVETI SAVA"" PAVLOVAC"
MZ STARČEVICA, SALA 1, DR. V. Ð. KECMANOVIĆA 1
MZ STARČEVICA, SALA 2, DR. V. Ð. KECMANOVIĆA 1
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ.1., B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ.2, B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ.3, B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ.4, B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ. 5, B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ.6, B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ.7, B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ. 8, B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ.9, B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ.10.B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""BRANKO RADIČEVIĆ"" UČ.11, B.V.S.STEPANOVIĆA 116"
"OŠ ""MLADEN STOJANOVIĆ"" STRATINSKA"
"OŠ ""ÐURA JAKŠIĆ"" UČ 1, 2, 3 SRPSKI MILANOVAC"
"OŠ ""ÐURA JAKŠIĆ"" UČ 1, 2, 3 SRPSKI MILANOVAC"
"OŠ ""ÐURA JAKŠIĆ"" UČ 1, 2, 3 SRPSKI MILANOVAC"
"OŠ ""ÐURA JAKŠIĆ"" UČ. 1, 2 DRAKULIĆ"
"OŠ ""ÐURA JAKŠIĆ"" UČ. 1, 2 DRAKULIĆ"
"OŠ ""MILUTIN BOJIĆ"" VERIĆI"
"OŠ ""PETAR KOČIĆ"" VILUSI"
MJESNA ZAJEDNICA VRBANJA, S-1,STANKA BOŽIĆA KOBRE BB
"OŠ ""STANKO RAKITA"" UČ.1, JOVE G. POPOVIĆA 9"
"OŠ ""STANKO RAKITA"" UČ. 2, JOVE. G. POPOVIĆA 9"
MJESNA ZAJEDNICA VRBANJA, S-2, STANKA BOŽIĆA KOBRE BB
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" UČ. 1, 2 ZALUŽANI"
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" UČ. 1, 2 ZALUŽANI"
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" UČ. 3, 4. ZALUŽANI"
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" UČ. 3, 4. ZALUŽANI"
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" UČ. 3, 4. ZALUŽANI"
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" UČ. 1, 2 KULJANI"
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" UČ. 1, 2 KULJANI"
"OŠ ""JOVAN DUČIĆ"" UČ. 1 PRIJEČANI"
MJESNA ZAJEDNICA ŠIMIĆI
MJESNA ZAJEDNICA STRIČIĆI
"OŠ ""PETAR KOČIĆ"" PAVIĆI"
KUĆA BOŽIĆ SAVE, DUJAKOVCI
"OŠ ""PETAR KOČIĆ"" LOKVARI"
"OŠ ""PETAR KOČIĆ"" KADINA VODA"
DRUŠTVENE PROSTORIJE GRADINA
PRIVATNA KUĆA, BULEVAR VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 204, KSFE BAR"PIDO"
VATROGASNI DOM, HVARSKA 4