Središnje izborno povjerenstvo BiH usvojilo podzakonske akte iz oblasti financiranja političkih stranaka po relevantnim preporukama koje je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti po Mišljenju Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji

Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 1. sjednici održanoj 13.01.2022. godine usvojilo izmjene i dopune podzakonskih akata koji se odnose na financijska izvješća političkih stranaka i neovisnih kandidata a koji se podnose Središnjem izbornom povjerenstvu BiH sukladno odredbama Izbornog zakona BiH i Zakona o financiranju političkih stranaka, kao i procedure postupanja političkih stranaka i drugih političkih subjekata u izbornoj kampanji u smislu transparentnosti financiranja, kao i načine postupanja političkih stranaka pri trošenju raspoloživih financijskih sredstava.

 

Na sjednici su usvojeni sljedeći propisi:

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim financijskim izvješćima političkih stranaka,
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim financijskim izvješćima neovisnih kandidata,
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka,
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije financijskih izvješća političkih stranaka,
  • Naputak o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za financiranje troškova izborne kampanje i
  • Naputak o donošenju financijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke.

 

Na istoj sjednici su usvojeni i prečišćeni tekstovi navedenih podzakonskih akata koji će biti dostupni javnosti na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH,  www.izbori.ba.

 

Izmjenom postojećih, kao i usvajanjem novih podzakonskih akata Središnje izborno povjerenstvo BiH je, pored ostalog, postupilo po preporukama Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (ODIHR-a) i Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO-a).  Središnje izborno povjerenstvo BiH je, u okviru svojih nadležnosti, usvajanjem navedenih podzakonskih akata dalo doprinos ispunjenju relevantnih preporuka koje je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti po Mišljenju Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji.