Radionica o podzakonskim aktima Centralne izborne komisije BiH i preporukama ODIHR-a

U Mostaru je danas, 16.12.2021. godine počela dvodnevna radionica koju Misija OSCE-a u BiH organizira u saradnji sa Uredom za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (ODIHR). Radionici prisustvuju članovi Centralne izborne komisije BiH i pojedini službenici Sekretarijata CIK BiH.

 

Na radionici će eksperti ODIHR-a (Raul Muresan, Alexey Gromov, Martina Barker-Ciganikova) nastojati sa Centralnom izbornom komisijom BiH razmotriti podzakonske akte koje je donijela Centralna izborna komisija BiH a u smislu njihove izmjene u skladu sa preporukama ODIHR-a, odnosno razmotrit će mogućnost implementacije preporuka ODIHR-a kroz podzakonske akte Centralne izborne komisije BiH a koje ne zahtjevaju obaveznu izmjenu Izbornog zakona BiH.

 

Ova radionica je samo jedna u nizu zajedničkih aktivnosti Misije OSCE-a u BiH i Centralne izborne komisije BiH.