Utvrđeni rezultati prijevremenih izbora za gradonačelnika Prijedora

Centralna izborna komisija BiH je na 82. sjednici održanoj 23.12.2021. godine donijela odluku kojom su utvrđeni rezultati prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Prijedor, održanih 12.12.2021. godine.

 

Navedena odluka o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Prijedor stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 23.12.2021. godine u 18 sati na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba , i smatrat će se da je danom objave ista dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

 

Dani 24., 25. i 26.12.2021. godine su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

 

U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Prijedor može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH  u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

 

Prigovori na utvrđene izborne rezultate se dostavlјa u roku od 24 sata, odnosno rok ističe 24.12.2021. godine u 18 časova. 

 

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene utvrđene rezultate i žalbe se dostavljaju isključivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu zzov@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

 

Protokol Centralne izborne komisije BiH će raditi i u dane vikenda 25. i 26.12.2021. godine u vremenu od 08 do 16 sati.

 

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH.