Izvješće o reviziji i pregledu financijskog izvješća političkih stranaka za 2019.godinu