Sjednice A- A+

41. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 15.4.2021 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
   2) Gradsko vijeće Livno
   3) Skupština općine Istočno Novo Sarajevo
 2. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Kalesija
   2) Kladanj
 3. Izvješće o izvršenim provjerama kandidacijske liste za izbor izaslanika iz Skupštine Posavskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. 1) Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave - članove savjeta mjesnih zajednica na teritoriju Općine Rudo
  2) Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe izbora za tijela lokalne samouprave - savjeta mjesnih zajednica Bravsko i Kapljuh, Općina Bosanski Petrovac
 5. Informacija o podnesenim godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka za 2020. godinu sa izvorima financiranja
 6. Ostalo

 

Predsjednik

Željko Bakalar

 

Sjednice