Sjednice A- A+

54. sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 1.7.2021 10:30:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 52. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju teksta Izvješća o provedbi zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2020. godini
 3. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Gradsko vijeće Zenica
   2) Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo
   3) Skupština grada Zvornik
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinskog izbornog povjerenstva Čelić
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Fojnica
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Gornji Vakuf-Uskoplje
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Sokolac
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Šekovići
   6) Općinskog izbornog povjerenstva Žepče
 5. Izvješće o izvršenim provjerama kandidata za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 6. Prijedlog zaključaka o odobravanju plaćanja novčane kazne na rate
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Radne grupe
 8. Dopunjena Informacija o podnesenim godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka za 2020. godinu sa prijedlogom mjera
 9. Prijedlog Rješenja po zahtjevu Ibre Čavčića (Centar za istraživačko novinarstvo) za pristup informacijama
 10. Ostalo

 

      Predsjednik

    Željko Bakalar

 

Sjednice