Sjednice A- A+

67. (žurna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 13.10.2021 13:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Brčko distrikta BiH
   2) Gradsko vijeće Čapljina
   3) Gradsko vijeće Grada Mostara
   4) Gradonačelnik Grada Prijedor
   5) Skupština općine Rudo
 2. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Čapljina
   2) Gradskog izbornog povjerenstva Visoko
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Čelinac
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Donji Vakuf
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Kozarska Dubica
   6) Općinskog izbornog povjerenstva Srebrenica
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave – članove vijeća mjesnih zajednica na teritoriju Općine Bosansko Grahovo
 4. Prijedlog odluka o povratu uplaćenog novčanog iznosa za pristojbu za ovjeru
 5. Prijedlozi rješenja o odobravanju pristupa informacijama po zahtjevima:
   1) Senade Brnjak
   2) Transparency International BiH
 6. Informacija o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za 2019. godinu, s nalazima revizije
 7. Ostalo

 

Predsjednik

       Željko Bakalar

 

Sjednice