Sarajevo, 24.05.2024. godine –  Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine, danas u 16:00 sati istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za sudjelovanje na Lokalnim izborima 2024. godine, koji će se održati u nedjelju, 06. listopa
Sarajevo, 24.05.2024. godine –  Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine danas je na osnovu zahtjeva Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine odobrilo dodatna financijska sredstva u iznosu od 4.173.000 KM za provedbu Lokalnih izbora u BiH zakazanih za 06.10.2024. godine ko
Sarajevo, 21.05.2024. godine –  U okviru Misije Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) za procjenu potreba u Bosni i Hercegovini delegacija u sastavu gđa Ana Rusu, viša savjetnica za izbore i gđa Martina Barker - Ciganikova, savjetnica za izbore danas je posjetila Središnje izborno povjerenstv
Sarajevo, 21.05.2024. godine –  U periodu od 20. do 31.05.2024. godine Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, sukladno članku 2.2 stavak (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizira obaveznu edukaciju članova općinskih/gradskih izbornih povjerenstava. Des
Bukurešt, 20.05.2024. godine –  Na poziv Svjetske udruge izbornih tijela (A-WEB) i Stalnog izbornog tijela Rumunije gđa Vanja Bijelica-Prutina, članica Središnjeg izbornog povjerenstva BiH učestvovala je na 12. Globalnom forumu o modernoj direktnoj demokraciji koji se od 15. do 18. svibnja 2024. godine održavao u Buku
Sarajevo, 17.05.2024. godine – Sukladno Naputku o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine koji će se održati u nedjelju 06. listopada 2024. godine rok za podnošenje prijava za ovjeru sudjelovanja na izborima za političke stranke i neovisne kandidate ističe 24.05.2024. godine u 16:00 sati
Sarajevo, 16.05.2024. godine –  U okviru posjete Bosni i Hercegovini gđa Catherine Fearon, direktorica Centra za prevenciju sukoba OSCE-a sa suradnicima danas se sastala sa predsjednicom i članovima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Razgovarano je o aktivnostima koje provodi Središnje izborno povjerenst
Sarajevo, 14.05.2024. godine –  Danas je u sjedištu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u Sarajevu održan sastanak Srediđšnjeg izbornog povjerenstva BiH sa  predstavnicima sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine, Federalne uprave policije i Policije Brčko distrikta BiH. Članak 1.11 Izbornog za
Podgorica, 14.05.2024. godine – Danas je u Podgorici počela dvodnevna konferencija „Promoviranje uvjeta za slobodne i fer izborne kampanje na Zapadnom Balkanu“ u organizaciji Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Misije OSCE-a u Crnoj Gori. Na konferenciji u ime Središnjeg izbornog
Sarajevo, 08.05.2024. godine – Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas je na 21. sjednici donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Izbori će se održati u nedjelju, 06. listopada. Izbori su raspisani za: 58 općinskih vij