Сједнице A- A+

54. сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 1.7.2021 10:30:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 52. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Закључка о утврђивању текста Извјештаја о провођењу закона из надлежности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2020. години
 3. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Градско вијеће Зеница
   2) Општинско вијеће Стари Град Сарајево
   3) Скупштина града Зворник
 4. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Челић
   2) Општинске изборне комисије Фојница
   3) Општинске изборне комисије Горњи Вакуф-Ускопље
   4) Општинске изборне комисије Соколац
   5) Општинске изборне комисије Шековићи
   6) Општинске изборне комисије Жепче
 5. Извјештај о извршеним провјерама кандидата за именовање директора и замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције
 6. Приједлог закључака о одобравању плаћања новчане казне на рате
 7. Приједлог Одлуке о именовању Радне групе
 8. Допуњена Информација о поднесеним годишњим финансијским извјештајима политичких странака за 2020. годину са приједлогом мјера
 9. Приједлог Рјешења по захтјеву Ибре Чавчића (Центар за истраживачко новинарство) за приступ информацијама
 10. Остало


 

      Предсједни

    Жељко Бакалар

 

Сједнице