Сједнице A- A+

61. (кореспондентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 19.8.2021 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
      1) Скупштина општине Пелагићево
  2. Приједлози закЉучака о покретању утврђивања одговорности политичких странака које нису поднијеле годишњи финансијски извјештај за 2020. годину
  3. Приједлог Закључка о одобравању плаћања новчане казне на рате
  4. Приједлог Рјешења по захтјеву за приступ информацијама
  5. Остало

 

Замјењује предсједника

Др Ирена Хаџиабдић, чланица

 

Сједнице