Сједнице A- A+

69. (хитна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 20.10.2021 12:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина Херцеговачко-неретванског кантона
 2. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Града Мостара
   2) Општинске изборне комисије Челић
 3. Приједлог Одлуке о закључивању и потврђивању броја бирача уписаних у Централни бирачки списак за пријевремене изборе за градоначелника Града Приједор, са стањем на дан 17. 10. 2021. године у 24.00 часова
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе провођења избора за тијела локалне самоуправе – чланове савјета мјесних заједница на територији:
   1) Општине Кнежево
   2) Општине Вогошћа
 5. Приједлог закључака о плаћању новчане казне у ратама
 6. Приједлог привременог Плана набавке Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 10. до 31. 12. 2021. године
 7. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга поштанске доставе изборног материјала за провођење пријевремених избора у Основној изборној јединици Приједор
   2) набавци услуга штампања изборног материјала за потебе провођења пријевремених избора у Основној изборној јединици Приједор
   3) именовању Комисије за јавну набавку
 8. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга транспорта изборног материјала за потребе провођења Пријевремених избора у Основној изборној јединици Приједор и евентуалних других пријевремених избора
   2) именовању Комисије за јавну набавку услуга транспорта изборног материјала за потребе провођења Пријевремених избора у Основној изборној јединици Приједор
 9. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга издавања авио карата
   2) именовању Комисије за јавну набавку услуга издавања авио карата
 10. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга интернета и повећања брзине интернета за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
   2) именовању Комисије за јавну набавку услуга интернета и повећања брзине интернета
 11. Остало

       Предсједник

       Жељко Бакалар


 

Сједнице
69(хитна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
20.10.2021 12:00:00
68 (хитна, коресподентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
18.10.2021 12:00:00
67(хитна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
13.10.2021 13:00:00
66сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
7.10.2021 11:00:00
65 сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
22.9.2021 12:00:00