Одржана специјализована тродневна едукација представника медија из БиХ

У организацији Уреда Савјета Европе у Сарајеву у оквиру пројекта  “Подршка интегралном и инклузивном изборном процесу у БиХ”, је у периоду од 9-11.7.2021. године у Неуму одржана тродневна едукација представника водећих медија из цијеле Босне и Херцеговине. 

Као предавачи су учествовали предсједник ЦИК БиХ Зељко Бакалар, те чланови Ирена Хадзиабдиц, Вања Бјелица - Прутина и Суад Арнаутовиц.

У оквиру пројекта “Подршка интегралном и инклузивном изборном процесу у БиХ”, је дио пројектних активности посвећен специјализовној едукацији представника медија  на тему  професионалног и објективног праћења и извјештавања о изборном процесу.

Циљ едукације је да се представници водећих медија у БиХ упознају са најважнијим аспектима изборног процеса, који ће на тај начин ову тему детаљније упознати и бити у прилици повећати кадровске капацитете медија у Босни и Херцеговини у смислу бољег разумјевања и компетентног извјештавања јавности о свим аспектима комплексног изборног процеса у Босни и Херцеговини.
 

Савјет Европе је препознао значај инклузије што већег броја субјеката у упознавању са изборним процесом, изборним законодавством, постојећим рјешењима, али и са изазовима које носи потреба за унапријеђењем изборног законодавства, као и другим унапрјеђењима у изборном процесу, укључујући евентуална техничка унапријеђења, увођењем нових технологија у изборни процес.