Извјештај о ревизији и прегледу финансијских извјештаја политичких странака за 2004.годину