SJEDNICE A- A+

54. sjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 1.7.2021 10:30:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 52. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju teksta Izvještaja o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2020. godini
 3. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Gradsko vijeće Zenica
   2) Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo
   3) Skupština grada Zvornik
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinske izborne komisije Čelić
   2) Općinske izborne komisije Fojnica
   3) Općinske izborne komisije Gornji Vakuf-Uskoplje
   4) Općinske izborne komisije Sokolac
   5) Općinske izborne komisije Šekovići
   6) Općinske izborne komisije Žepče
 5. Izvještaj o izvršenim provjerama kandidata za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 6. Prijedlog zaključaka o odobravanju plaćanja novčane kazne na rate
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Radne grupe
 8. Dopunjena Informacija o podnesenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2020. godinu sa prijedlogom mjera
 9. Prijedlog Rješenja po zahtjevu Ibre Čavčića (Centar za istraživačko novinarstvo) za pristup informacijama
 10. Ostalo

 

      Predsjednik

    Željko Bakalar

 

SJEDNICE