SJEDNICE A- A+

76. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 18.11.2021 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 73. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Sanski Most
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Livno
   2) Općinske izborne komisije Gacko
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave – članove vijeća mjesnih zajednica na teritoriju:
   1) Općine Bosanski Petrovac
   2) Općine Šamac
 5. Izvještaj o dostavljenom zahtjevu za akreditiranje izbornih posmatrača za Prijevremene izbore za gradonačelnika Grada Prijedor
 6. Prijedlog odluka o izricanju administrativnih mjera uskraćivanja prava kandidiranja na narednim izborima
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i nepravilnosti
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program obuke uposlenika Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
 9. Ostalo

 

Predsjednik

             Željko Bakalar

 

SJEDNICE