Sastanak Centralne izborne komisije BiH sa Agencijom za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) u Banjoj Luci

Sarajevo, 15.6.2021. godine –  Danas je u Banjoj Luci održan sastanak Centralne izborne komisije BiH i Agencije za identifikaciona  dokumenta evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

 

Na sastanku je razgovarano o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, Jedinstvenoj metodologiji i programu vođenja Centralnog biračkog spiska, uvođenju tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini te o daljem razvoju saradnje između ovih institucija.

Saradnja između ovih institucija ocijenjena je kao vrlo dobra, a u cilju priprema daljnjih aktivnosti formirat ce se zajednička radna grupa koja će imati zadatak da razmijeni sve informacije vezane za projekte u koje su uključene ove institucije.