Saopštenja za javnost A- A+

Centralna izborna komisija BiH usvojila podzakonske akte iz oblasti finansiranja političkih stranaka po relevantnim preporukama koje je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti po Mišljenju Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji

13.1.2022

Centralna izborna komisija BiH je na 1. sjednici održanoj 13.01.2022. godine usvojila izmjene i dopune podzakonskih akata koji se odnose na finansijske izvješataje političkih stranaka i neovisnih kandidata a koji se podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju političkih stranaka, kao i procedure postupanja političkih stranaka i drugih političkih subjekata u izbornoj kampanji u smislu transparentnosti finansiranja, kao i načine postupanja političkih stranaka pri trošenju raspoloživih finansijskih sredstava.

 

Na sjednici su usvojeni sljedeći propisi:

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka,
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima neovisnih kandidata,
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka,
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka,
  • Uputstvo o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje i
  • Uputstvo o donošenju finansijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke.

 

Na istoj sjednici su usvojeni i prečišćeni tekstovi navedenih podzakonskih akata koji će biti dostupni javnosti na internet stranici Centralne izborne komisije BiH,  www.izbori.ba .

 

Izmjenom postojećih, kao i usvajanjem novih podzakonskih akata Centralna izborna komisija BiH je, pored ostalog, postupila po preporukama Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (ODIHR-a) i Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO-a).  Centralna izborna komisija BiH je, u okviru svojih nadležnosti, usvajanjem navedenih podzakonskih akata dala doprinos ispunjenju relevantnih preporuka koje je Bosna i Hercegovina dužna ispuniti po Mišljenju Evropske Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj Uniji.

 

Saopštenja za javnost

U Banja Luci održana obuka „Tren

U okviru zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Centralne izborne komis

Ministarstvo finansija i trezora

Centralna izborna komisija BiH ovim putem želi informirati javnost u

Potvrđeni rezultati prijevremeni

Centralna izborna komisija BiH je na 83. sjednici održanoj 28.12.2021

Utvrđeni rezultati prijevremenih

Centralna izborna komisija BiH je na 82. sjednici održanoj 23.12.2021

Centralna izborna komisija BiH u

U saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH 23. decembra 2021. godine delegaci

U Tesliću održana obuka „Trening

U okviru zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Centralne izborne komis

Trening trenera izbornih komisij

U okviru zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Centralne izborne komis

Radionica o podzakonskim aktima

U Mostaru je danas, 16.12.2021. godine počela dvodnevna radionica koj

Sastanak Instituta KULT i CIK B

O učešće mladih u izbornom procesu razgovarano je, pored ostal

Naredbe Centralne izborne komisi

Centralna izborna komisija BiH je na 80. sjednici održanoj 13.12.2021

Prijevremni izbori za gradonačel

Danas su održani prijevremeni izbori za gradonačelnika Grada Prijedor

Prijevremni izbori za gradonačel

Danas se održavaju prijevremeni izbori za gradonačelnika Grada Prijed

dd