Sarajevo, 24.05.2024. godine –  U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine, danas u 16:00 sati istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine, koji će se održati u nedjelju, 06. o
Sarajevo, 24.05.2024. godine –  Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine danas je na osnovu zahtjeva Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine odobrilo dodatna finansijska sredstva u iznosu od 4.173.000 KM za provedbu Lokalnih izbora u BiH zakazanih za 06.10.2024. godine koja su već ras
Sarajevo, 21.05.2024. godine –  U okviru Misije Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) za procjenu potreba u Bosni i Hercegovini delegacija u sastavu gđa Ana Rusu, viša savjetnica za izbore i gđa Martina Barker - Ciganikova, savjetnica za izbore danas je posjetila Centralnu izbornu komisiju BiH gdje
Sarajevo, 21.05.2024. godine –  U periodu od 20. do 31.05.2024. godine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 2.2 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizuje obaveznu edukaciju članova općinskih/gradskih izbornih komisija. Desetodnevna edukac
Bukurešt, 20.05.2024. godine –  Na poziv Svjetkog udruženja izbornih tijela (A-WEB) i Stalnog izbornog vijeća Rumunije gđa Vanja Bijelica-Prutina, članica Centralne izborne komisije BiH učestvovala je na 12. Globalnom forumu o modernoj direktnoj demokratiji koji se od 15. do 18. maja 2024. godine održavao u Bukureštu.
Sarajevo, 17.05.2024. godine – U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine koji će se održati u nedjelju 06. oktobra 2024. godine rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate ističe 24.05.2024. godine u 16:00
Sarajevo, 16.05.2024. godine –  U okviru posjete Bosni i Hercegovini gđa Catherine Fearon, direktorica Centra za prevenciju sukoba OSCE-a sa saradnicima danas se sastala sa predsjednicom i članovima Centralne izborne komisije BiH. Razgovarano je o aktivnostima koje provodi Centralna izborna komisija BiH na organizaciji L
Sarajevo, 14.05.2024. godine –  Danas je u sjedištu Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu održan sastanak Centralne izborne komisije BiH sa  predstavnicima sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine, Federalne uprave policije i Policije Brčko distrikta BiH. Član 1.11 Izbornog zakona BiH, propisuj
Podgorica, 14.05.2024. godine – Danas je u Podgorici počela dvodnevna konferencija „Promoviranje uslova za slobodne i fer izborne kampanje na Zapadnom Balkanu“ u organizaciji Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Misije OSCE-a u Crnoj Gori. Na konferenciji u ime Centralne izborne komisije
Sarajevo, 08.05.2024. godine – Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 21. sjednici donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Izbori će se održati u nedjelju, 06. oktobra.   Izbori su raspisani za: 58 općinski