Izvješće o reviziji i pregledu financijskog izvješća političkih stranaka za 2017.godinu