PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI REPUBLIKE SRPSKE


Nazad
Sifra
Naziv
1
101
ŠEKOVIĆI
2
088
ŠIPOVO
3
169
ČAJNIČE
4
035
ČELINAC
5
034
BANJA LUKA
6
029
BIJELJINA
7
180
BILEĆA
8
008
BOSANSKA DUBICA / KOZARSKA DUBICA
9
010
BOSANSKA GRADIŠKA / GRADIŠKA
10
006
BOSANSKA KRUPA / KRUPA NA UNI
11
021
BOSANSKI ŠAMAC / ŠAMAC
12
016
BOSANSKI BROD / BROD
13
007
BOSANSKI NOVI / NOVI GRAD
14
031
BOSANSKI PETROVAC / PETROVAC
15
200
BRČKO DISTRIKT BiH
16
104
BRATUNAC
17
014
DERVENTA
18
038
DOBOJ
19
058
DRVAR / ISTOČNI DRVAR
20
166
FOČA (RS)
21
164
GACKO
22
168
GORAŽDE / NOVO GORAŽDE
23
045
GRAČANICA / PETROVO
24
026
GRADAČAC / PELAGIĆEVO
25
123
HAN PIJESAK
26
132
ILIDŽA / ISTOČNA ILIDŽA
27
066
JAJCE / JEZERO
28
081
KALESIJA / OSMACI
29
163
KALINOVIK
30
184
KOSTAJNICA
31
070
KOTOR VAROŠ
32
108
KUPRES (RS)
33
011
LAKTAŠI
34
054
LOPARE
35
185
MILIĆI
36
024
MODRIČA
37
158
MOSTAR / ISTOČNI MOSTAR
38
064
MRKONJIĆ GRAD
39
161
NEVESINJE
40
140
NOVO SARAJEVO / ISTOČNO NOVO SARAJEVO
41
023
ORAŠJE / DONJI ŽABAR
42
018
ODŽAK / VUKOSAVLJE
43
144
PALE (RS)
44
009
PRIJEDOR
45
013
PRNJAVOR
46
179
LJUBINJE
47
061
RIBNIK
48
146
ROGATICA
49
170
RUDO
50
033
SANSKI MOST / OŠTRA LUKA
51
068
SKENDER VAKUF / KNEŽEVO
52
121
SOKOLAC
53
012
SRBAC
54
105
SREBRENICA
55
138
STARI GRAD SARAJEVO / ISTOČNI STARI GRAD
56
177
STOLAC / BERKOVIĆI
57
074
TESLIĆ
58
182
TREBINJE
59
142
TRNOVO (RS)
60
056
UGLJEVIK
61
147
VIŠEGRAD
62
103
VLASENICA
63
083
ZVORNIK