LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: 094
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
094A001
BIJELE VODE
OSNOVNA ŠKOLA BIJELE VODE
1.
094A002
MODRINJE
OSNOVNA ŠKOLA MODRINJE
1.
094A003
BILJEŠEVO
OSNOVNA ŠKOLA BILJEŠEVO
1.
094A004
SOPOTNICA
PROSTORIJE MJESNE ZAJEDNICE
1.
094A005
DOM PENZIONERA
DOM PENZIONERA UL. ALIJE IZETBEGOVIĆA
1.
094A006
BJELAVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA OMER MUŠIĆ BJELAVIĆI
1.
094A007
BREŽANI
PRIVATNA KUĆA MURTIĆ AVDE
1.
094A008
ČATIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ČATIĆI
1.
094A009
STARA JAMA
OBJEKAT LJUBOJEVIĆ DRAGANA
1.
094A010
BRNJIC
PRIVATNA KUĆA MERDIĆ RIFETA
1.
094A011
BAŠIĆI
PROSTORIJE MZ BRNJIC
1.
094A012
DOBOJ
DRUŠTVENE PROSTORIJE
1.
094A013
OŠ 15 APRIL DOBOJ
OSNOVNA ŠKOLA 15.APRIL DOBOJ
1.
094A014
VARDA
DRUŠTVENE PROSTORIJE MZ VARDA
1.
094A015
LOVAČKI DOM
LOVAČKI DOM KAKANJ
1.
094A016
DONJI KAKANJ
OSNOVNA ŠKOLA DONJI KAKANJ
1.
094A017
MRAMOR
PRIVATNA KUĆA VL. HUSIKA MUSTAFE
1.
094A018
TERMOELEKTRANA
OŠ TERMOELEKTRANA
1.
094A019
DUBOVO BRDO
PRIVATNA KUĆA VL. MUSIĆ KEMALA
1.
094A020
DUMANAC
OSNOVNA ŠKOLA ROŠČEVINA DUMANAC
1.
094A021
HALJINIĆI
POGON HALJINIĆI
1.
094A022
O.Š.MULA MUSTAFA BAŠESKIJA
OSNOVNA ŠKOLA M M BAŠESKIJA KAKANJ
1.
094A023
BIŠTRANI
OMLADINSKI DOM U BIŠTRANIMA
1.
094A024
KRALJEVA SUTJESKA
PROSTORIJE MJESNOG DOMA
1.
094A025
NAŽBILJ
OSNOVNA ŠKOLA NAŽBILJ
1.
094A026
KRŠEVAC
OSNOVNA ŠKOLA KRŠEVAC
1.
094A027
HODŽIĆI
PRIVATNA KUĆA ODOBAŠIĆ ELVIRE
1.
094A028
PAPRATNICA
PRIVATNA KUĆA TULIĆ OSMANA
1.
094A029
SEOCE
PRIVATNA KUĆA VL. ĐONDRAŠ TOMISLAV
1.
094A030
POPE
PRIVATNA KUĆA ĐOKIĆ ANELA
1.
094A031
RIČICA
OSNOVNA ŠKOLA ČELIKOVINA RIČICA
1.
094A032
SLAPNICA
OSNOVNA ŠKOLA SLAPNICA
1.
094A033
STARPOSLE
PRIVATNA KUĆA VL. HUSETOVIĆ (ŠABAN) SEID
1.
094A034
HRASTOVAC
PRIVATNA KUĆA KOBILICA AVDE
1.
094A035
TRŠĆE
OSNOVNA ŠKOLA TRŠĆE
1.
094A036
ZAGRAĐE
OSNOVNA ŠKOLA ZAGRAĐE
1.
094A037
VELIKI TRNOVCI
OSNOVNA ŠKOLA VELIKI TRNOVCI
1.
094A038
VUKANOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA VUKANOVIĆI
1.
094A039
BUKOVLJE
OSNOVNA ŠKOLA BUKOVLJE
1.
094A040
ZGOŠĆA
OBJEKAT VL. VEISPAHIĆ MUGDIM
1.
094A041
DOM PENZIONERA 1
DOM PENZIONERA UL. ALIJE IZETBEGOVIĆA
1.
094A042
ULICA 311 LAHKE BRIGADE
PRIVATNA KUĆA KULOVIĆ ŠEMSIJE
1.
094A043
ELEKTRO KAKANJ
PROSTORIJE ELEKTRA
1.
094A044
POPRŽENA GORA
OSNOVNA ŠKOLA POPRŽENA GORA
1.
094A045A
PLANDIŠTE
POLIKLINIKA DR. LEMEŠ MUVEDETE
1.
094A045B
PLANDIŠTE
POLIKLINIKA DR. LEMEŠ MUVEDETE
1.
094A046
VATROGASNI DOM DOBOJ
VATROGASNI DOM DOBOJ
1.
094A047
OŠ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA 1
OŠ MULA MUSTAFA BAŠESKIJA
1.
094A048
BIČER
LOGOS HARAČIĆ OMER
1.
094A049
ČATIĆI I
O Š ČATIĆI
1.
094A050
PODVARDA
PROSTORIJE SERVISA "MISHELIN"
1.
094A051
BRNJ
PROSTORIJE MZ BRNJ
1.
094A052
CRNAČ
PRIVATNA KUĆA KUBAT ANGIJADA
1.
094A053
ELEKTROKAKANJ-SOLITERI
PROSTORIJE ELEKTRA
1.
094A054
OBRE
PRIVATNA KUĆA HADŽIĆ ELMIR
1.
094A055
DESETNIK
OŠ DESETNIK
1.
094A056
POVEZICE
UPRAVNA ZGRADA RIBNICA
1.
094A057
ŽELJEZNIČKA STANICA
PRIVATNA KUĆA HADŽIĆ OSMANA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
878
Ukupno važećih glasova
336
Ukupno nevažećih glasova5
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
00027
LOZANČIĆ NIKO - HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
181
00882
NEIMARLIJA HARIS - A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
57
00090
MANDRA NERMIN - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
42
00008
IMAMOVIĆ NUSRET - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
31
01560
BJELOPOLJAK TAIB - BJELOPOLJAK TAIB - NEZAVISNI KANDIDAT
11
01182
HADŽIĆ ENVER - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
8
00004
DŽELO RAHMAN - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
6
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba